wtorek, 20 grudnia 2022 14:39

Jak odzyskać długi przy pomocy komornika?

Autor Artykuł sponsorowany
Jak odzyskać długi przy pomocy komornika?

Odzyskanie długów we własnym zakresie bywa często bardzo trudne albo nawet niemożliwe. W takiej sytuacji wierzyciel może zdecydować się na skorzystanie z procedury sądowej, a potem skierować się do komornika. Zobacz, jak wygląda taka procedura i czy jest ona skuteczna.

Kiedy można skorzystać z egzekucji komorniczej?

Egzekucja komornicza jest rodzajem procedury przewidzianej przepisami prawa, która wykorzystywana jest wtedy, gdy konieczne jest odzyskanie długów od dłużników.

Prawo do przeprowadzenia egzekucji komorniczej posiada jedynie komornik, dlatego też to on może wtedy wykonać niezbędne czynności, by odzyskać należności.

Aby przeprowadzić egzekucję, komornik Gliwice musi otrzymać od dłużnika odpowiednie dokumenty, w tym wyrok sądowy z klauzulą wykonalności. Wobec tego wierzyciel, który chciałby skorzystać z pomocy komornika w uzyskaniu swoich należności, w pierwszej kolejności będzie musiał skierować sprawę do sądu.

Jak odbywa się egzekucja komornicza?

Egzekucja komornicza jest prowadzona przez komornika tak, by wierzyciel mógł odzyskać wtedy należne mu pieniądze.

Komornik może wtedy zajmować różne mienie należące do dłużnika, na przykład:

wynagrodzenie

emeryturę lub rentę

oszczędności na koncie

nieruchomości, na przykład mieszkanie czy dom

samochód

wyposażenie domu jak telewizor, komputer

sprzęt sportowy

Jednocześnie należy wskazać, że komornik nie może zająć całego mienia należącego do dłużnika, ponieważ w tym przypadku pojawiają się również ograniczenia. Przykładowo musi pozostawić mu na koncie określoną kwotę pieniędzy i nie może zajmować jego narzędzi do pracy, rzeczy potrzebnych do codziennego życia.

Czy egzekucja komornicza jest skuteczna?

Komornik ma określone prawa, które pozwalają mu na zajmowanie mienia dłużników, aby potem spłacić należności. Warto jednak wskazać, że nie zawsze prowadzone przez niego działania okazują się całkowicie skuteczne.

Wynika to głównie z przypadków, gdy dłużnik nie posiada żadnego majątku lub też ma on majątek, który nie nadaje się do zajęcia zgodnie z przepisami prawa. Wskazują one między innymi, że nie można zająć całego wynagrodzenia, przedmiotów potrzebnych w codziennym życiu czy do pracy dłużnika.

Również problemem staje się wtedy przepisanie mienia na inną osobę, rozdzielność majątkowa w przypadku małżonków.

Zdarza się też, że dłużnik wyjeżdża za granice, dlatego komornik też może mieć wtedy więcej trudności w odzyskaniu od niego pieniędzy.

Wobec tego egzekucja komornicza zwiększa szansę na otrzymanie pieniędzy od dłużnika, natomiast nie jest ona całkowicie skuteczna w każdym przypadku.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje