wtorek, 14 września 2021 11:16

Jak przebiega podział majątku po rozwodzie?

Autor Artykuł sponsorowany
Jak przebiega podział majątku po rozwodzie?

Koniec związku małżeńskiego i w konsekwencji sądowy podział majątku nigdy nie należą do przyjemnych czynności prawnych. Jeśli oboje małżonków w ramach wspólnego majątku zgromadzili szereg dóbr i aktywów, w trakcie postępowania rozwodowego może dojść do licznych sporów. Jak ich uniknąć?

Wspólność ustawowa majątku to aspekt, o której powinni myśleć już przyszli małżonkowie. Jednak nikt nie zakłada na początku wspólnej drogi, że w pewnym momencie nastąpi złożenie wniosku rozwodowego. Jak przeprowadza się podział majątku po rozwodzie i jak wpływa na to wspólność majątkowa?

Podział majątku wspólnego bez sporów

Najłagodniejszym i z pewnością najmniej stresującym rozwiązaniem po ustaniu związku małżeńskiego jest podział majątku po rozwodzie w formie aktu notarialnego. Składniki majątku osobistego ustalane są na polubownej drodze, dzięki czemu dochodzi do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków lub obojga. Podział majątku wspólnego nie musi zatem oznaczać starcia na noże i nieprzyjemnych chwil w sali sądowej. Jeżeli jednak strony nie dochodzą do konsensusu, jedynym rozwiązaniem pozostaje podzielić majątek na drodze orzeczenia sądu. Dotyczy to zazwyczaj sytuacji, kiedy małżonkowie dopatrują się nierównych udziałów we wspólnym majątku. Niekiedy sąd zasądza spłatę na rzecz drugiego małżonka. Postępowanie sądowe jest zatem niekiedy jedynym sposobem, żeby zakończyć wszystko na mocy prawa.

Jak uchronić się od podziału majątku wspólnego w sądzie?

Częstym przedmiotem sporu między stronami są przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej. Wymaga do dochodzenia praw i przedstawiania argumentów za tym, że ktoś wniósł do związku więcej lub finansował konkretny zakup. Tego typu tematy, chociaż mogą okazać się wrażliwe, warto omówić przed zawarciem małżeństwa. Aby oddzielić własny wkład, należy sporządzić u notariusza ustanowienie rozdzielności.  W przeciwnym razie, w momencie zawarcia związku małżeńskiego powstaje wspólność majątkowa. Dokument zwany intercyzą przedmałżeńską zawiera oświadczenie osób, które planują związek, że w ich przypadku obowiązywał będzie ustrój rozdzielności majątkowej. To gwarantuje im posiadanie wyłącznie majątku osobistego każdego z małżonków. Co ciekawe, rozdzielność może być zawarta także w trakcie trwania małżeństwa, która jednak nie zawiera dóbr z okresu zanim dokonanie podziału majątku stanie się faktem.

Podział majątku po rozwodzie - co wchodzi w jego skład?

W majątku wspólnym, który powstaje w czasie trwania małżeństwa zawiera się szereg dóbr, od najbardziej oczywistych jak nieruchomości czy samochody, po te rzadsze, jak np. prawa autorskie. Majątek osobisty męża bądź żony w praktyce jest bardzo trudny do wyodrębnienia, ponieważ z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa. W kwestii nieruchomości kluczowe są m.in. zapisy księgi wieczystej, które w toku sprawy rozwodowej często mają wpływ na końcowe orzeczenie. Dlatego we wniosku o podział każdy postulat powinien być odpowiednio uargumentowany. Co jeszcze wchodzi w skład majątku wspólnego? Oprócz domu oraz samochodu, będzie to np. firma, udziały w spółce, dzieła sztuki, czy dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków. W wycenie i przy podziale majątku, niezbędne będą opinie rzeczoznawców i ekspertyzy, które pomogą ustalić wysokość majątku wspólnego. Warto również dodać, że po ogłoszeniu wyroku rozwodowego, małżonkowie stają się dla siebie obcymi ludźmi, którym nie przysługuje chociażby prawo spadkowe.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje