wtorek, 26 kwietnia 2022 14:28

Jakie dokumenty są potrzebne u notariusza?

Autor Artykuł sponsorowany
Jakie dokumenty są potrzebne u notariusza?

Korzystasz z pomocy notariusza i nie wiesz, jakie dokumenty należy przygotować przed wizytą, aby sprawnie i bezproblemowo przejść przez szereg czynności prawnych? Przygotowaliśmy rozpiskę dotyczącą podstawowych kwestii nieruchomości. Zapoznaj się z nią i skompletuj niezbędne dokumenty, aby formalności nie spędzały Ci snu z powiek.

Niezbędne dokumenty do aktu notarialnego

Notariusze świadczą szereg usług związanych z nieruchomościami. Akt notarialny jest niezbędnym dokumentem, jaki należy podpisać podczas całego procesu. Czy wiesz, jakie dokumenty do notariusza wziąć ze sobą w trakcie załatwiania konkretnej czynności prawnej?

●        Sprzedaż bądź darowizna nieruchomości zabudowanej albo działki

○        odpis zwykły pochodzący z księgi wieczystej

○        wypis z rejestru gruntów

○        wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla działki

○        tytuł nabycia nieruchomości

○        zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadku, jeśli nieruchomość jest nabyta przez dziedziczenie

○        opis nieruchomości

○        dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, dane dowodu osobistego bądź paszportu, NIP, PESEL, adres zameldowania

○        w przypadku firm odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON

●        Sprzedaż lub darowizna lokalu mieszkalnego, garażu z księgą wieczystą

○        odpis z księgi wieczystej

○        wypis z rejestru gruntów i rejestru lokali

○        tytuł nabycia nieruchomości

○        zaświadczenie o uregulowaniu podatku od spadku, jeśli mowa o nabyciu przez dziedziczenie

○        dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, dane dowodu osobistego bądź paszportu, NIP, PESEL, adres zameldowania

○        w przypadku firm odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON

●      Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

○        zaświadczenie ze spółdzielni o prawie do lokalu

○        tytuł nabycia

○        w przypadku dziedziczenia - zaświadczenie o uregulowaniu podatku od spadku

○        dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, dane dowodu osobistego bądź paszportu, NIP, PESEL, adres zameldowania

○        w przypadku firm odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON

●      Pełnomocnictwo w sprzedaży:

○      dane osobowe osoby udzielającej pełnomocnictwa i pełnomocnika (imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, dane dowodu osobistego bądź paszportu, NIP, PESEL, adres zameldowania

○      opis nieruchomości

○      odpis z księgi wieczystej

○      zakres pełnomocnictwa

●      Testament:

○      dane osobowe osoby sporządzającej testament i powoływanej do spadku (imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, dane dowodu osobistego bądź paszportu, NIP, PESEL, adres zameldowania

●      Intercyza:

○      odpis skrócony akty małżeństwa lub data zawarcia związku małżeńskiego

○        dane osobowe małżonków lub przyszłych małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania

Jakie dokumenty do notariusza? W jakiej formie?

Coraz częstszym rozwiązaniem, które ma ułatwić oraz przyspieszyć notariuszom wszelkie czynności notarialne, jest sporządzanie gotowej listy niezbędnych dokumentów oraz informacji jeszcze przed wizytą u notariusza. Pomoże to sprawnym zawarciu konkretnych aktów podczas spotkania. Aby wyjść jeszcze bardziej ku potrzebom i oczekiwaniom osób coraz częściej zabieganych, niekiedy zestresowanych czynnościami prawnymi, nie trzeba robić tego osobiście.

Jest wiele form dostarczania dokumentów prócz osobiście dostarczonej kopii czy oryginału z danymi. Są to przede wszystkim: e-mail i wykonany skan bądź zdjęcie cyfrowe, przesyłka kurierem, pocztą czy faxem. Dopiero podczas spotkania z notariuszem należy przedłożyć wszystkie oryginały oraz pokazać dokument potwierdzający tożsamość. Dzięki temu o wiele łatwiej i szybciej można rozwiązać wszystkie ważne czynności. Skorzystaj z fachowej pomocy prawnej od https://notariusz-wola.pl.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje