wtorek, 7 lipca 2020 07:46

Kancelaria Radców Prawnych Borowa&Ćwiekowska Olsztyn

Autor Głos 24
Kancelaria Radców Prawnych Borowa&Ćwiekowska  Olsztyn

Kancelaria Radców Prawnych Borowa&Ćwiekowska z siedzibą w Olsztynie świadczy pomoc prawną zarówno dla klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych. Wykwalifikowany zespół udziela porad w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, medyczno-farmaceutycznego oraz administracyjnego. Doświadczeni radcy prawni pomagają też w sprawach dotyczących prawa administracyjnego, podatkowego i prawa pracy, a jeśli potrzebują Państwo profesjonalnego wsparcia w zakresie RODO lub windykacji należności, Kancelaria Radców Prawnych Borowa&Ćwiekowska zaprasza do kontaktu. Każda sprawa załatwiana jest indywidualnie, z dużym zaangażowaniem i gwarancją pełnej poufności, a kancelaria działa z zachowaniem najwyższych standardów biznesowych i prawniczych, dlatego każdy klient może być pewny profesjonalnego i zgodnego z najbardziej aktualną wiedzą prawniczą wsparcia na wszystkich etapach rozwiązywania wszelkiego rodzaju sporów.

Prawo cywilne, administracyjne i podatkowe: w jakich sprawach pomagamy?

W ramach prawa cywilnego nasi specjaliści wspierają klientów między innymi w sprawach dotyczących prawa spadkowego, ochrony dóbr osobistych, postępowań upominawczych i nakazowych, a także spraw o zapłatę i roszczeń reklamacyjnych z tytułu rękojmi i gwarancji. W obszarze działalności kancelarii znajduje się także prawo zobowiązań oraz prawo nieruchomości. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek problemy związane z zasiedzeniem nieruchomości, jej własnością albo współwłasnością, księgą wieczystą lub eksmisją, zapraszamy - nasi specjaliści są do dyspozycji każdego klienta potrzebującego porady, wsparcia lub reprezentacji.

Kancelaria Radców Prawnych Borowa&Ćwiekowska przygotowuje, opiniuje i negocjuje umowy, pomaga w dochodzeniu do wierzytelności oraz sporządzaniu wniosków egzekucyjnych lub umów zobowiązaniowych oraz przedsądowych wezwań do zapłaty. Radcy prawni zajmują się też oczywiście reprezentowaniem klientów w postępowaniu sądowym.

Wszystkie osoby doświadczające problemów natury prawnej z urzędami i organami administracji publicznej mogą w każdym momencie skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika: nasi specjaliści prawa administracyjnego już od lat wspierają klientów zwłaszcza w sprawach dotyczących działalności organów i urzędów administracji publicznej, m.in. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. Na liście usług świadczonych przez zespół Kancelarii Radców Prawnych Borowa&Ćwiekowska znajduje się między innymi sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych i zażaleń oraz skarg na postanowienia organów administracji publicznej. Radcy prawni zapewniają także klientom wsparcie w postępowaniu przez Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i  Naczelnym Sądem Administracyjnym. Specjaliści od prawa administracyjnego pomagają kompleksowo w sprawach dotyczących obsługi inwestorów budowlanych i deweloperów: pena obsługa prawna oraz postępowanie w celu uchwalenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego pomaga wszystkim firmom zajmującym się nieruchomościami.

Zarówno osoby fizyczne, jak i te prowadzące działalność gospodarczą mogą liczyć w kancelarii Borowa&Ćwiekowska na profesjonalne wsparcie. W ramach prawa podatkowego nasi specjaliści służą pełnym doradztwem prawnym i podatkowym. Pomagamy m.in. w optymalizacji zobowiązań podatkowych, ocenie ryzyka i analizie różnego rodzaju umów zawieranych z pracownikami czy kontrahentami. Jeżeli jeszcze nie posiadają Państwo firmy, a dopiero myślą o jej założeniu, także polecamy nasze usługi: radcy prawni w profesjonalny sposób pomogą w doborze najbardziej korzystnej formy działalności nowego przedsięwzięcia biznesowego i jego rejestracji. Dzięki wsparciu prawniczemu mają Państwo szansę zwiększyć swoje zyski i zapewnić sprawniejsze funkcjonowanie firmy w przyszłości. Kancelaria Radców Prawnych Borowa&Ćwiekowska zapewnia też wsparcie i reprezentację klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw we wszystkich sporach przed organami podatkowymi.

Działalność Kancelarii Borowa&Ćwiekowska: prawo rodzinne i prawo pracy. Prawo karne

Bez względu na to, czy problemy natury prawnej dotyczą relacji rodzinnych, czy też biznesowych, radcy prawni skupieni w kancelarii Borowa&Ćwiekowska pomagają w ich jak najkorzystniejszym dla klienta rozwiązywaniu. Prawo rodzinne to obszar szczególnie delikatny i wymagający dyskrecji oraz profesjonalnego podejścia ze strony radcy prawnego. Doświadczeni w tego typu sprawach prawnicy łączą wiedzę i umiejętności potrzebne w tym zakresie z zaangażowaniem i pełną poufnością. Świadczymy pomoc prawną w trudnych sytuacjach rodzinnych takich jak rozwód, separacja lub unieważnienie małżeństwa czy sprawy związane z podziałem majątku po ustaniu wspólnoty majątkowej małżonków, przeprowadzamy też mediacje małżeńskie i konkubenckie i pomagamy w rozsądzania sporów dotyczących obowiązków alimentacyjnych i rozliczeń majątkowych. Kancelaria pomaga też w sprawach o ubezwłasnowolnienie chorego lub niepełnosprawnego umysłowo członka rodziny, sprawach z zakresu ustalenia (lub zaprzeczenia) ojcostwa i macierzyństwa oraz dotyczących władzy rodzicielskiej i regulujących kontakty rodziców z dziećmi. Każda sprawa poddawana jest wnikliwej analizie, tak aby zaproponować klientowi optymalne rozwiązanie bez narażania go na niepotrzebny stres.

Osoby doświadczające jakichkolwiek problemów natury prawnej w zakładzie pracy lub w ramach świadczonej na rzecz pracodawcy działalności zapraszamy do skorzystania z profesjonalnego doradztwa i wsparcia w ramach prawa pracy. Konsultując się z naszymi specjalistami, uzyskają Państwo pomoc w sprawach dotyczących odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, ustalenia istnienia stosunku pracy lub wniosku o jego przywrócenie. Pomagamy także uzyskać odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy. Przedsiębiorcom zapewniamy z kolei pełne wsparcie w zakresie tworzenia i rozwiązywania umów (w tym zwolnień grupowych) oraz dodatkowych klauzul, reprezentację w sprawach sądowych dotyczących prawa pracy oraz pomoc w sporządzaniu innych dokumentów. m.in. regulaminów i statutów firmy. Zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą liczyć w naszej kancelarii na w pełni profesjonalne wsparcie z zastosowaniem stale uaktualnianej wiedzy o stanie prawnym. Radcy prawni zapewniają też pełną poufność.

Prawo karne zajmuje się czynnościami związanymi z podejrzeniem o dopuszczenie się czynności zabronionej pod groźbą odpowiedzialności karnej. Każda osoba podejrzana o wykroczenie lub przestępstwo (w tym wykroczenie lub przestępstwo skarbowe) może uzyskać w Kancelarii Radców Prawnych Borowa& Ćwiekowska pełen zakres wsparcia: od sporządzenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub aktu oskarżenia, tekstu pism stosowanych w postępowaniu karnym (takich jak apelacja, zażalenie, kasacja lub wniosek o wznowienie postępowania), poprzez reprezentowanie osób podejrzanych, pokrzywdzonych w ramach działania systemu sprawiedliwości i działanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, aż po sprawy o odroczenie czy zawieszenie wykonywania kary, warunkowego zwolnienia przedterminowego, zmiany sposobu odbywania kary czy zatarcie skazania. Radcy prawni zatrudnieni w kancelarii posiadają szeroką wiedzę na temat wszelkich zawiłości prawa karnego. Korzystając z jej usług, mogą Państwo być pewni najwyższej jakości pomocy prawnej na wszystkich etapach postępowania przygotowawczego i karnego przed Prokuraturą, Policją, Żandarmerią Wojskową oraz w sądzie. Zapraszamy do skorzystania z usług naszej kancelarii, która zadba o to, aby Państwa sprawa została drobiazgowo przeanalizowana przez najlepszych, wykwalifikowanych w danej dziedzinie specjalistów i poprowadzona oraz rozwiązana w najbardziej korzystny dla naszych klientów sposób.

Postępowanie i doradztwo w ramach prawa medycznego i farmaceutycznego, windykacja należności

Zapraszamy jednostki zajmujące się świadczeniem usług leczniczych oraz osoby wykonujące zawody medyczne potrzebujące porady prawnej, pomocy w sporządzaniu potrzebnych dokumentów oraz reprezentacji w postępowaniach sądowych i pozasądowych. Nasi eksperci prawa medycznego i farmaceutycznego przeprowadzają szkolenia dotyczące prawnych aspektów prowadzenia działalności leczniczej (w tym wyboru najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności i minimalizowania kosztów, zasad odpowiedzialności przedstawicieli zawodów medycznych, prawidłowego prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej, kwestiach związanych z RODO). Pomagamy też lekarzom oskarżonym o niedołożenie należytej staranności lub błędy popełnione w procesie leczenia i reprezentujemy klientów w postępowaniach o odszkodowanie z tytułu zdarzeń medycznych oraz innych postępowaniach prowadzonych przed sądami, organami administracji publicznej i Wojewódzkimi Komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Kancelaria zajmuje się też sporządzaniem i opiniowaniem pism związanych z prawem medycznym i farmaceutycznym, np. umów, statutów i regulaminów.

Jeśli mają Państwo pytania lub potrzebują reprezentacji w sprawach związanych z postępowaniem egzekucyjnym, windykacją należności lub postępowaniem likwidacyjnym/upadłościowym lub restrukturyzacyjnym dłużnika, pomogą Państwu radcy prawni wyspecjalizowani w prawnych aspektach windykacji należności. Prowadzimy dla naszych klientów sprawy o zapłatę przeciwko dłużnikom zamieszkałym na terenie Unii Europejskiej oraz negocjacje lub mediacje prowadzące do spłaty zadłużenia. Nasi radcy prowadzą działania, reprezentując wierzycieli zarówno w postępowaniu sądowym, jak i egzekucyjnym. Windykacja należności zarówno osób fizycznych, jak i firm jest prowadzona przez naszych ekspertów z dużym zaangażowaniem i zachowaniem najwyższych standardów obsługi, tak by każdy klient był traktowany indywidualnie, a jego sprawa rozpatrywana była z największą starannością prowadzącą do wypracowywania optymalnych w danej sytuacji rozwiązań.

Jakiegokolwiek obszaru dotyczy problem natury prawnej, z którym aktualnie się Państwo mierzą, olsztyńska Kancelaria Radców Prawnych Borowa&Ćwiekowska czeka na Państwa, aby przyjrzeć się szczegółowo sprawie i wypracować najlepsze rozwiązania. Zapraszamy na wizytę, podczas której opowiedzą Państwo naszemu radcy o problemie i uzyskają propozycję kompleksowej, sprawnej pomocy.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje