poniedziałek, 23 marca 2020 10:13

Kolejny wykonawca na rewitalizację Proszowic

Autor Manuel Langer
Kolejny wykonawca na rewitalizację Proszowic

Umowa na rozbudowę i modernizacje Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach podpisana.

W  tym tygodniu burmistrz Gminy i Miasta Proszowice Grzegorz Cichy  podpisał umowę z firmą Projektowo – Budowlaną „WŁODARZ” Michała Włodarza  z Gruszowa, na realizacje już drugiej inwestycji związanej  z rewitalizacją Proszowic pn. „Rozbudowa i modernizacja Centrum Kultury  i Wypoczynku w Proszowicach” w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie  realizowane jest w ramach projektu „Przestrzenie czasu wolnego w mieście  Proszowice – obszar kultury” Działanie 11.1 Rewitalizacja miast RPO WM  na lata 2014-2020.

Jest to najbardziej kosztowne, największe  zadanie w ramach rewitalizacji Proszowic w obszarze kultury. Zakres  planowanych prac to m.in.:

- Modernizacja istniejącego budynku  Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach (przebudowa holu  wejściowego, sali widowiskowej, modernizacja piwnic, sal zajęciowych,  itp.)

- Rozbudowa obiektu (w części północnej działki 667/3) w celu stworzenia przestrzeni dla nowych sal zajęciowych.

- Budowa szybu windowego wewnątrz budynku.

- Termomodernizacja obiektu.

- Wyposażenie obiektu.

Wartość prac opiewa na kwotę 5 904 000 zł, przy czym dofinansowanie to 2 712 796,73 zł.

Termin zakończenia zadania przewidziany jest na 30.06.2021 r.

Info/foto: UGIMP, Joanna Łekas

Proszowice - najnowsze informacje