czwartek, 19 listopada 2020 11:35

Komu jest potrzebna licencja transportowa?

Autor Artykuł sponsorowany
Komu jest potrzebna licencja transportowa?

Komu jest potrzebna licencja transportowa? Przede wszystkim podmiotom, które zamierzają transportować towary lub osoby. Aby mogli legalnie zarabiać, potrzebne są im specjalne zaświadczenia. W przypadku branży transportowej, niezbędne jest posiadanie licencji transportowej. Co to za dokument i jak go uzyskać?

Kto musi mieć licencje transportowe?

Zgodnie z przepisami, każdy przedsiębiorca zajmujący się zarobkowym transportem osób lub towarów, musi posiadać odpowiednie dokumenty, czyli licencje transportowe. I nie ma tu znaczenia fakt, że do zarobku używa samochodu dostawczego, ciężarowego czy osobowego. Jeśli tylko jego działalność polega na odpłatnym transporcie, wspomniana wcześniej licencja jest niezbędna. Czy są wyjątki od tej zasady?

Ustawodawca przewidział, że przedsiębiorcy transportują rzeczy lub osoby, ale nie w celu zarobkowym. Na przykład dostarczenie na miejsce pracy pracowników lub maszyn i innych towarów. Jednak aby być zwolnionym z posiadania licencji transportowej, pojazd służący do tego celu nie może przekraczać DMC (dopuszczalna masa całkowita) 3,5 tony, a także posiadać więcej, niż 9 miejsc siedzących. Poza tym, z posiadania licencji zwolnieni są przedstawiciele zespołów ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego.

Kto może starać się o licencje transportowe?

O uprawnienia, czyli licencje transportowe, ubiegać się może każdy przedsiębiorca zajmujący się transportem osób lub mienia. Ale nie każdy może takie pozwolenie dostać. Licencja wydawana jest przez starostwo powiatowe, właściwe dla siedziby firmy i może zostać wydana na okres od 2 do 50 lat.

Aby ją otrzymać, trzeba spełnić szereg warunków, jak na przykład posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych potwierdzonego egzaminem (musi go mieć przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem), zdolność finansowa czy dobra reputacja. Wszystkie te wymogi są zapisane w ustawie o transporcie drogowym, oraz rozporządzeniach unijnych 1071, 1071 i 1073.

Otrzymanie licencji jest również warunkowane prawem do wykorzystywania pojazdów, które mają być użytkowane w celach zarobkowych, a także potwierdzeniem spełniania przez nie wymagań technicznych.

Z kolei zdolność finansowa to przedstawienie zabezpieczenia na kwotę 9 tys. euro na pierwszy pojazd, a także 5 tysięcy euro na każdy kolejny samochód służący do wykonywania działalności. Dodatkowo, jeśli przedsiębiorca zamierza pośredniczyć w przewozie rzeczy, wówczas zabezpieczenie to musi wynosić aż 50 tys. euro. Ale nie musi to być zabezpieczenie w formie wyciągu bankowego. Może to być stosowna polisa ubezpieczeniowa (nie mylić z ubezpieczeniem OCP). Chodzi o to, aby w każdym momencie prowadzenia działalności, przedsiębiorca był w stanie wypłacić określone kwoty.

Jeśli zaś chodzi o reputację, to ustawodawca nie miał na myśli subiektywnej oceny, lecz opiera się tutaj na faktach. Licencję transportową można uzyskać tylko wtedy, gdy wnioskodawca nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne lub skarbowe. Tak samo na wydanie licencji nie mogą liczyć te osoby, wobec których orzeczono prawomocny zakaz wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Pomoc w uzyskaniu licencji transportowych

Określone wyżej warunki i wymogi do uzyskania stosownych pozwoleń to tylko część dokumentacji, którą należy przygotować wraz z wnioskiem. Dlatego lepiej jest w tej kwestii zaufać fachowcom, którzy pośredniczą i znaczącą ułatwiają zdobycie tych uprawnień. Jedną z takich firm jest BOS Licencje Transportowe, która w ciągu wielu lat swojej działalności pomogła kilkuset przedsiębiorcom z całej Polski. Dlatego jeśli zależy Ci na fachowej obsłudze i profesjonalizmie, już teraz wejdź na stronę https://www.licencjetransportowe.com/ i przekaż swoją sprawę w ręce BOS.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje