czwartek, 22 października 2020 10:28

Koszyce. Modernizacja ujęcia wody w Modrzanach zakończona

Autor Wiktoria Mitura
Koszyce. Modernizacja ujęcia wody w Modrzanach zakończona

Zakończyła się modernizacja ujęcia wody w Modrzanach. Celem tej inwestycji było m.in. polepszenie parametrów i jakości wody oraz zwiększenie i zmagazynowanie większej ilości uzdatnionej wody.

Zadanie pod nazwą „Modernizacja ujęcia wody, stacji uzdatnia wody w miejscowości Książnice Wielkie wraz z budową zbiorników wody pitnej i modernizacją pompowni wody w Zagaju Książnickim” polegało na wykonaniu 3 kluczowych inwestycji pozwalających na zwiększenie i zmagazynowanie większej ilości uzdatnionej wody oraz polepszeniu parametrów i jakości dostarczanej wody do odbiorców końcowych, czyli mieszkańców sołectw Książnice Wielkie, Zagaje Książnickie, Modrzany, Dolany oraz Jaksice.

W ramach inwestycji wykonano:

 • modernizacje istniejących studni głębinowych w ilości 2 szt. ( St-1, St-2 ) wraz z ponownym uruchomieniem do eksploatacji i modernizacją 1 szt. ( St-3),
 • zmodernizowano stację uzdatniania wody w Książnicach Wielkich poprzez demontaż istniejącego ogrodzenia, wykonanie wjazdu na działkę oraz dojazdu do budynku SUW z kostki brukowej,
 • montaż ogrodzenia panelowego, montaż nowej bramy wjazdowej,
 • dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej w budynku SUW, wymiana oświetlenia zewnętrznego terenu SUW na oświetlenie LED, wykonanie instalacji odgromowej,
 • montaż zmiękczacza wody,
 • montaż lamp UV do dezynfekcji wody,
 • montaż układu sterowania i automatyki z wizualizacją stanów pracy, ilości wody podanej do sieci wodociągowej, ciśnienia,
 • kompleksowa wymiana armatury zabudowanej wewnątrz budynku SUW, wymiana złoża filtra pośpiesznego w zbiorniku hydrofiltra,
 • wymiana sprężarki, wymiana armatury pionowej,
 • wymiana 2 chloratorów z instalacją tłoczną,
 • wykonanie koniecznych prac przy budynku stacji uzdatniania wody, w tym wymiana stolarki okiennej, opaska wokół budynku, wymiana obróbek blacharskich, wymiana pokrycia dachowego, roboty towarzyszące i porządkowe.

Inwestycja była możliwa dzięki pożyczce udzielonej gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 1 228 339,97 zł. Całkowita wartość zakończonego zadania stanowi kwotę 1 597 524,00 zł.

info: UMiG Koszyce

Proszowice - najnowsze informacje