czwartek, 21 maja 2020 12:55

Kraków. Jak ma się budżet miasta po dwóch miesiącach pandemii?

Autor Katarzyna Domagała
Kraków. Jak ma się budżet miasta po dwóch miesiącach pandemii?

Podczas środowej sesji Rady Miasta Krakowa przedstawiono raport dotyczący stanu wykonania budżetu w pierwszy kwartale 2020 r. Dokument ten jest szczególnie istotny z punktu widzenia prognozowanego wpływu epidemii koronawirusa na sytuację gospodarczą w kraju oraz finanse samorządów.

Plan dochodów na 31 marca wynosił blisko 6,3 mld zł a wykonanie 1,6 mld zł. Wskaźnik realizacji wykonania dochodów wyniósł 26,1 proc. planu i jest wyższy niż wskaźnik upływu czasu (w 2019 r. wskaźnik ten wyniósł 26,3 proc.).

Wydatki za trzy miesiące są zrealizowane w 22,6 proc. planu (w roku 2019 wskaźnik wynosił 20,3 proc.), w tym bieżące 25,9 proc. (w roku 2019 – 24,5 proc.) a majątkowe 7,7 proc. (w  2019 r. – 2,5 proc.) – mówiła w czasie sesji RMK, skarbnik miasta Małgorzata Okarmus.

Dochody z PIT w marcu 2020 r. wyniosły 73 mln 346 tys. 984 zł i spadły o 11 mln 989 tys. 300 zł w stosunku do marca roku poprzedniego – wynika z raportu za wykonanie budżetu miasta w pierwszym kwartale 2020 r. W zakresie CIT dochody w marcu zostały wykonane na poziomie 9 mln 906 tys. 277 zł i spadły o 2 mln 205 tys. 118 zł w stosunku do marca 2019.

Z kolei wpływy z CIT za kwiecień 2020 r. wyniosły 15 mln zł i są niższe w porównaniu do kwietnia 2019 o ok. 34 mln zł, tj. 69 proc., wpływy z PIT za kwiecień 2020 r. wyniosły - 108,5 mln zł i są niższe od wpływów PIT za kwiecień 2019 r. o ok. 71 mln tj. 40 proc.

Dochody jednostek miejskich spadły w marcu 2020 r. w stosunku do marca 2019 r. o ok. 13 mln , w tym dochody ze sprzedaży biletów ok. 6 mln zł, dochody podatkowe o ok. 2,5 mln zł.

Według stanu na 30 kwietnia plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, na sfinansowanie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 620 mln zł. – Obecnie uruchomiono procedury przetargowe na kwotę 300 mln zł, a wszystkie zobowiązania płacone są na bieżąco, w tym również tzw. janosikowe, w kwocie 9,7 mln zł miesięcznie – mówiła Małgorzata Okarmus.

Straty budżetu trudne do oszacowania

Trudno w tej chwili oszacować, jak duże będą straty budżetu miasta. Ostateczną kwotę, w której zamknie się dziura w budżecie, poznamy dopiero z końcem tego roku.

UMK przypomina, że władze Krakowa wstępnie oszacowały, że z powodu następstw ogłoszonego stanu epidemii i sytuacji gospodarczej kraju miasto może stracić w tym roku ok. 1 mld zł. Największe ubytki będą pochodzić z analizowanego podczas środowej sesji udziału w podatku PIT oraz udziału w podatku CIT i podatku od czynności cywilnoprawnych.

Straty wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej szacowane są w tym roku na niemal 120 mln zł. Z kolei 25 mln zł to ubytek, który będzie związany z obniżeniem czynszów i dzierżawą terenów miejskich. Około 15 mln zł kosztować będzie miasto czasowa rezygnacja z pobierania opłat w strefie płatnego parkowania. Nie bez wpływu na budżet Krakowa pozostaną miejskie programy pomocowe skierowane do przedsiębiorstw, instytucji kultury i organizacji pozarządowych.

Co ważne, aby ograniczyć wielkość strat, Kraków dokonuje przeglądu wydatków bieżących. W sumie, rezygnując z ich z części, miasto planuje zaoszczędzić około 80 mln zł, w tym m.in. na administracji (w 2020 r. zatrudnienie w urzędzie miasta zostanie ograniczone o około 100 etatów, co pozwoli zaoszczędzić około 7 mln zł w przyszłym roku budżetowym).

Więcej o szacunkowych wyliczeniach miasta w tym roku tutaj.

Źródło: UMK

Kraków

Kraków - najnowsze informacje