wtorek, 31 maja 2022 09:50

Kraków: Wspinaczka z protezą stopy? Czemu nie!

Autor Tomasz Stępień
Kraków: Wspinaczka z protezą stopy? Czemu nie!

– Bardzo zależało mi na tym, aby móc uprawiać wspinaczkę ściankową – mówi Kamil Warchoł, student AGH. Problem jest jednak taki, że Kamil porusza się przy użyciu protezy stopy. Poprosił więc o pomoc koleżanki i kolegów ze studiów. Uda się?

Studenckie Koło Naukowe AGH Rapid Prototyping, działające przy Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki zajmujące się projektowaniem i prototypowaniem przy użyciu technologii przyrostowych, tym razem podjęło się ambitnego zadania opracowania spersonalizowanej protezy stopy na potrzeby kolegi ze studiów. W pierwszej kolejności studenci sprawdzą wady i zalety wybranych materiałów możliwych do zastosowania podczas tworzenia protezy stopy. W ramach prac studenci przeprowadzą także analizę rozkładu pola odkształceń oraz określą miejsca największej deformacji stopy osoby pełnosprawnej i stopy protezowej podczas wykonywanej pracy na ściance wspinaczkowej. Efektem ich prac będzie model stopy protezowej wykonany w oparciu o technologię druku 3D. Wnioski z projektu będą przydatne dla projektantów i twórców spersonalizowanego asortymentu protetycznego. Długofalowym celem projektu jest stworzenie stopy protezowej o lepszych parametrach mechanicznych, uproszczonym sposobie jej zakładania oraz wytwarzania.

Dzięki zastosowaniu skanowania 3D i druku 3D wyniki projektu mogą okazać się innowacyjnym rozwiązaniem dla protetyki, fot. Zbigniew Sulima.

Kamil Warchoł, student AGH, który porusza się przy użyciu protezy stopy wyjaśnia: - Protetyka nóg na przestrzeni lat bardzo się rozwinęła. Stosowanie odpowiednich materiałów, a od niedawna również zaawansowanych układów elektronicznych, znacznie poprawia jakość życia osób z amputacjami. Dobre jakościowo rozwiązania stają się coraz bardziej powszechne i dostępne. Dzięki tak wysoce funkcjonalnym protezom, osoby z dysfunkcjami nie są w żadnym stopniu wykluczone z jakichkolwiek form aktywności, w tym także sportowych. Część dyscyplin sportowych może być uprawiana przy użyciu protez do codziennego użytku. Istnieją jednak dyscypliny, gdzie standardowe protezy nie spełniają swojego zadania. Bardzo zależało mi na tym, aby móc uprawiać wspinaczkę ściankową. Zwróciłem się z tym zagadnieniem do moich koleżanek i kolegów ze studiów. Mam nadzieję, że z ich pomocą uda mi się uprawiać wspinaczkę, dla której zwyczajna proteza nie jest wystarczająca.

Dla Kamila Warchoła projekt spersonalizowanej stopy jest jednocześnie tematem jego pracy inżynierskiej.

Jednym z pierwszych  zadań jakiego podejmie się Studenckie Koło Naukowe zrzeszające w głównej mierze studentów Inżynierii Biomedycznej i Mechatronicznej będzie zbadanie parametrów mechanicznych materiałów przeznaczonych do stworzenia prototypu funkcjonalnej stopy. Anna Kopeć, liderka projektu, podkreśla: – W wyniku przeprowadzonych badań chcielibyśmy uzyskać odpowiedzi, które z testowanych materiałów osiągają najbardziej zadowalające parametry mechaniczne oraz czy spełniają określone wymagania stawiane materiałom stosowanym w protetyce.

Kamil Warchoł, student AGH, posługuje się odpowiednio dobraną protezą, która jednak w pełni nie pozwala mu uprawiać ulubionej dyscypliny, fot. Maciej Talar, KSAF AGH.

Następnie, aby odtworzyć model gotowego rozwiązania, studenci wykorzystają skaner 3D. Zastosowanie tej technologii umożliwi uchwycenie skomplikowanej geometrii protezy stopy, potrzebnej do wspinaczki ściankowej. Skaner pozwoli również na zaoszczędzenie znacznej ilości czasu, który trzeba byłoby przeznaczyć na zaprojektowanie protezy od podstaw. Specyfika warunków użytkowania protezy przeznaczonej do tego sportu sprawia, że występuje konieczność dopasowania jej w sposób indywidualny.

Kolejnym etapem projektu będzie druk zeskanowanej protezy. Planujemy użyć co najmniej trzech materiałów do wytworzenia prototypu stopy protezowej w technologii druku 3D. Materiały do druku dobierzemy na podstawie różnych kryteriów cenowych, aby zwiększyć dostępność protez dla jak największej liczby osób. Chcemy użyć materiałów o relatywnie niskiej cenie, które jednak mają zadowalające właściwości mechaniczne. Przetestujemy również droższe, bardziej wymagające materiały, które aktualnie z powodzeniem są stosowane jako zamienniki części metalowych, takie jak nylon wzmacniany włóknem szklanym – precyzuje studentka A. Kopeć.

Dzięki zastosowaniu skanowania 3D i druku 3D wyniki projektu mogą okazać się innowacyjnym rozwiązaniem dla protetyki oraz przyspieszyć procesy związane z wytwarzaniem protez, a tym samym poprawić jakość życia osób z niepełnosprawnością. Docelowo realizacja proponowanego projektu i jego dalszy rozwój ma szansę odegrać ważną rolę w rozwoju inżynierii biomedycznej. Projekt stopy protezowej nie jest pierwszym przedsięwzięciem wpisującym się w tematykę z zakresu inżynierii biomedycznej realizowanym przez członków Studenckiego Koła Naukowego AGH Rapid Prototyping. W ubiegłym roku studenci zrealizowali grant, którego celem było zaprojektowanie i wytworzenie łyżek ortodontycznych oraz stenów donosowych stosowanych w leczeniu rozszczepu podniebienia u dzieci.

Studenci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie opracowują spersonalizowaną stopę protezową przeznaczoną do wspinaczki ściankowej, fot. Zbigniew Sulima.

Fot. główna: Kamil Warchoł, student AGH, fot. Maciej Talar, KSAF AGH.

Kraków

Kraków - najnowsze informacje