niedziela, 13 października 2019 18:04

Krzeszowice znów będą uzdrowiskiem?

Autor Anna Piątkowska-Borek
Krzeszowice znów będą uzdrowiskiem?

Czy Krzeszowice (powiat krakowski) wrócą do źródeł? Czym może być uzdrowisko dla gminy Krzeszowice i jej mieszkańców?

W środę 16 października w Krzeszowicach odbędzie się spotkanie, na którym zostaną przedstawione wyniki pracy nad koncepcją powrotu do działalności uzdrowiskowej na terenie gminy Krzeszowice.

W ubiegłym miesiącu Urząd Miejski w Krzeszowicach opublikował wyniki konsultacji z mieszkańcami w sprawie przywrócenia Krzeszowicom statusu uzdrowiska.

– Poza kwestiami czysto formalnymi ważne było poznanie opinii mieszkańców w tej sprawie. W związku z tym, jednym z elementów podejmowanych prac było przeprowadzenie badania opinii, które dotyczyło zarówno bieżącej oceny jakości życia w gminie, jak również oczekiwanych kierunków rozwoju w perspektywie najbliższych lat – poinformował burmistrz Krzeszowic Wacław Gregorczyk.

W badaniu wzięło udział ponad 800 mieszkańców gminy.

Jedno z pytań w ankiecie dotyczyło oczekiwanych zmian. Mieszkańcy zaproponowali następujące – wiodące – funkcje dla Krzeszowic:

– Rozwój funkcji gospodarczej – strefy przemysłowe, kopalnictwo, tereny inwestycyjne, specjalne strefy ekonomiczne, rozwój instytucji otoczenia biznesu);
– Rozwój funkcji gospodarczej z rozwijającą się branżą nowoczesnych technologii i usług – tereny inwestycyjne, specjalne strefy ekonomiczne, rozwój instytucji otoczenia biznesu;
– Rozwój funkcji mieszkaniowej – przeznaczanie terenów pod budownictwo i usługi, przyciąganie nowych mieszkańców;
– Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej dla dwóch obszarów metropolitalnych – krakowskiego i śląskiego;
– Rozwój funkcji uzdrowiskowej;
– Rozwój sektora naukowo badawczego, w tym związanego z odnawialnymi źródłami energii;
– Rozwój funkcji rolno-przetwórczej, jako zaplecza żywieniowego dla aglomeracji krakowskiej i śląskiej.

– Najwięcej wskazań, bo aż 90,5% wskazywało, że pożądanym kierunkiem rozwoju jest wzmacnianie i rozwijanie funkcji turystyczno-rekreacyjnej. Niewiele mniej wskazań (78,8%) dotyczyło rozwoju funkcji uzdrowiskowej, która jest pokrewna i zazębia się bardzo mocno z aspektem turystyczno-rekreacyjnym. Wydaje się zatem, że to dość czytelne przesądzenie ze strony mieszkańców biorących udział w ankiecie, jaki jest najbardziej pożądany kierunek rozwoju gminy – czytamy w podsumowaniu konsultacji społecznych. – Jednocześnie zgoda na przyjęcie takiego kierunku rozwoju powinna pociągać za sobą pewne określone decyzje i działania zmierzające m.in. do rozwoju oferty turystyczno-rekreacyjnej i uzdrowiskowej, jeszcze większej dbałości o zasoby przyrodnicze i krajobrazowe, dbałości o jakość powietrza, ale także ciszę, dbałości o stan zachowania zabytków i być może nadawanie im nowych - zgodnych z kierunkiem rozwoju gminy – funkcji, lepszą promocję dostępnej oferty turystyczno-rekreacyjnej oraz organizację usług okołoturystycznych. Jednocześnie powinno to oznaczać odchodzenie od przemysłów uciążliwych, szczególnie na cennych turystycznie obszarach gminy.

Uwaga!

Spotkanie warsztatowe, dotyczące prac nad koncepcją powrotu do działalności uzdrowiskowej Krzeszowic, odbędzie się w środę, 16 października, o godzinie 18:00 w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach przy ulicy Grunwaldzkiej 4.

Powiat krakowski - najnowsze informacje