czwartek, 8 października 2020 18:17

Lipnica Górna: Koronawirus w szkole. Kwarantanna i zmiana trybu nauczania

Autor Mirosław Haładyj
Lipnica Górna: Koronawirus w szkole. Kwarantanna i zmiana trybu nauczania

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipnicy Murowanej po uzyskaniu informacji o stwierdzonym przypadku zachorowania na SARS-CoV-2 przez ucznia ze szkoły filialnej w Lipnicy Górnej, zgodnie z obowiązującą procedurą poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni o zaistniałej sytuacji.

Na podstawie pozytywnej opinii PPIS w Bochni zawieszone zostały zajęcia szkolne na czas od dnia 8 października do dnia 15 października 2020 roku dla klasy IIIb Szkoły Podstawowej w Lipnicy Górnej i zmieniony zostaje tryb nauczania ze stacjonarnego na zdalny.

Uczniowie klasy IIIb oraz ich rodziny decyzjami Powiatowego Inspektora Sanitarnego zostaną objęci kwarantanną. Wprowadzone zostaje nauczanie hybrydowe na czas od dnia 8 października do dnia 15 października 2020. W tych dniach zajęcia dla klasy IIIb odbywać się będą w trybie zdalnym, natomiast dla pozostałych klas w trybie stacjonarnym.

Ponadto lokalne władze poinformowały rodziców uczniów klasy Ia, u których określono kontakt jako pośredni z osobą u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni zalecił obowiązkową obserwację i monitorowanie stanu zdrowia dzieci. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów rodzic/opiekun powinien skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu.

koronawirus najnowsze informacje

Inf.: UG Lipnica Murowana

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje