niedziela, 2 stycznia 2022 16:31

Oni zgarnęli 100 tys. zł! Małopolanie nagrodzeni za wybitne osiągnięcia

Autor Mirosław Haładyj
Oni zgarnęli 100 tys. zł! Małopolanie nagrodzeni za wybitne osiągnięcia

Wyróżniają się w wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie twórczości artystycznej i kulturalnej, działają na rzecz wzmacniania poczucia tożsamości narodowej Polaków oraz zachowania historii regionu – mowa o laureatach dwóch nowych nagród Województwa Małopolskiego.

28 grudnia 2021 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwały przyznające Małopolską Nagrodę Twórczości oraz Nagrodę Województwa Małopolskiego pn. „Pamięć i Tożsamość”. Łączna pula nagród przyznanych przez samorząd Województwa Małopolskiego wyniosła 100 000 zł.

Małopolska Nagroda Twórczości

Spośród licznie zgłoszonych do nowo powołanej Małopolskiej Nagrody Twórczości kandydatów Zarząd Województwa Małopolskiego, uwzględniając rekomendację Kapituły, wybrał trzech Laureatów – wyjątkowych artystów oraz twórców realizujących niezwykle wartościowe przedsięwzięcia.

Na zwycięzców czekała pula nagród w wysokości 80 000 zł.

 • Nagroda w wysokości 30 000 zł – dla Pana Jakuba Kuszlika – pochodzącego z Bochni tegorocznego Laureata  XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina – IV Nagroda ex aequo oraz Nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków.
 • Nagroda w wysokości 30 000 zł – dla Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP im. Jana Matejki w Krakowie– jako podmiotu skupiającego interdyscyplinarny zespół realizujący Program badawczo-konserwatorski Ołtarza Wita Stwosza (1477 – 1489) w Bazylice Mariackiej realizowany w latach 2015 – 2021, pod kierunkiem dr hab. Jarosława Adamowicza, prof. uczelni.
 • Nagroda w wysokości 20 000 zł – dla Opery Góralskiej „Ojciec Święty Jan Paweł II na Podhalu” – widowiska słowno-muzycznego, składające się z czterech aktów, które odgrywane są w gwarze góralskiej. Opowiada ono o reakcjach Podhalan na wybór Polaka na Stolicę Piotrową, a także o papieskich pielgrzymkach pod Tatry i związkach Jana Pawła II z góralami.

Nagroda Województwa Małopolskiego pn. „Pamięć i Tożsamość”.

Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyła się druga z nowych nagród – Nagroda Województwa Małopolskiego pn. „Pamięć i Tożsamość”. Nagroda ta trafiła do organizacji pozarządowych i osób prywatnych, które swoje życie poświęcają wielkiej sprawie – działalności społecznej na rzecz zachowania poczucia tożsamości narodowej oraz pamięci o historii regionu. Łączna pula przyznanych przez Zarząd Województwa nagród wyniosła 20 000 zł.

W kategorii Organizacja pozarządowawyłoniono następujących laureatów:

 • I Nagroda – w wysokości 5 000 zł – dla Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej – Stowarzyszenie prowadzi działania edukujące społeczeństwo i przypominające o historii żołnierzy Armii Krajowej z obszaru Limanowszczyzny.
 • II Nagroda – w wysokości 3 000 zł – dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywopłotach, która podejmuje działania dotyczące upowszechnienia tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz kreowania postaw obywatelskich wśród mieszkańców Małopolski, dotyczących utrwalania w świadomości mieszkańców narodowych czynów niepodległościowych, podtrzymywania pamięci historycznej Gminy Klucze, pamięci poległych legionistów.
 • III Nagroda – w wysokości 2 000 zł – dla Klubu Inteligencji Katolickiej w Nowym Sączu, który nieprzerwanie od 40 lat stara się wiernie służyć Kościołowi lokalnemu, społeczeństwu sądeckiemu i Ojczyźnie realizując przesłanie Ojca Św. Jana Pawła II.

Wyróżnienia otrzymali:

 • Stowarzyszenie Żandarmeria,
 • Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie,
 • Stowarzyszenie Nasz Tenczynek.

W kategorii Osoba uhonorowani zostali:

 • I Nagroda – w wysokości 5 000 zł – dla Pana Roberta Kowalskiego – członka wielu organizacji społeczno-kulturalnych: Towarzystwa Przyjaciół Orawy, Związku Polskiego Spisza, Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego, Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Towarzystwa Karpackiego oraz Związku Muzealników Polskich. Założyciel Klub Modelarzy Redukcyjnych „Skala”, gdzie pracował społecznie z młodzieżą szkolną umożliwiając jej udział w konkursach i wystawach w kraju i zagranicą. Prezesa Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Targu. Przewodniczącego i wieloletniego członka Rady Muzealnej Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej.
 • II Nagroda – w wysokości 3 000 zł – dla Pana Jerzego Basiagi – działacza, który misją swojego życia uczynił zachowanie i kultywowanie pamięci o bohaterach narodowych, w szczególności o postaci  o. Władysława Gurgacza SJ – niezłomnego kapelana oddziału „Żandarmeria” Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców, którego historię odkrywa przez większą część życia.
 • III Nagroda – w wysokości 2 000 zł – dla Pana Andrzeja Długosza – Prezesa Towarzystwa Miłośników Starego Sącza, kustosza Muzeum Regionalnego. Bibliofila i kolekcjonera profesjonalnej sztuki sądeckiej oraz przewodnika po Starym Sączu i jego zabytkach. Od wielu lat dokumentującego historię Starego Sącza oraz sztuki i literatury sądeckiej. Swoje liczne zbiory bibliofilskie i sztuki prezentował na wystawach w Starym i Nowym Sączu.

Wyróżnienia otrzymali:

 • Pani Lucyny Marszałek,
 • Pana Tomasza Wantucha,
 • Pani Anny Łukasik.

Laureaci obu nagród zostaną uhonorowani podczas uroczystej gali finałowej, która odbędzie się w 2022 roku, gdy zmniejszone zostaną restrykcje związane z epidemią koronawirusa. Oprócz nagrody finansowej odbiorą z rąk przedstawicieli Zarządu Województwa Małopolskiego pamiątkową statuetkę oraz dyplom.

Inf.:

Kraków

Kraków - najnowsze informacje