piątek, 14 czerwca 2019 08:18

Miechów. Budowa centrum PSONI zagrożona. Brakuje miliona zł

Autor Mirosław Haładyj
Miechów. Budowa centrum PSONI zagrożona. Brakuje miliona zł

Dzisiaj,  o godzinie 11:00 w Starostwie Powiatowym w Miechowie ma dojść do spotkania kierownictwa PSONI z wójtami gmin i starostą. Tematem rozmów ma być budowa Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin, do realizacji której brakuje ok. 1 miliona zł, a czas do którego decyzja o budowie musi zostać podjęta to 24 czerwca.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie od 25 lat otacza kompleksową opieką dzieci, młodzież i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Wspomaga osoby niepełnosprawne w rozwoju osobistym i społecznym. Tworzy dogodne warunki do edukacji, rehabilitacji ruchowej, społecznej i zawodowej prowadząc dwie placówki - Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej.

PSONI koło w Miechowie stara się także o przeniesienie do większe go budynku, ponieważ dotychczasowy, z racji prowadzonej działalności, jest już za ciasny. Stąd Stowarzyszenie od 4 lat stara się zrealizować projekt budowy Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin, w miejscowości Strzeżów Drugi w tamtejszym opuszczonym budynku oświatowy. Wyłoniona podczas ostatniego przetargu oferta na remont i adaptację zabudowań jest jednak o milion zł wyższa od środków, którymi na chwilę obecną dysponuje PSONI. Łączny budżet, wraz z pozyskanymi dopłatami i uzyskanym wsparciem zewnętrznym, to ok. 4,3 mln zł. Kierownictwo miechowskiego ośrodka opieki na osobami niepełnoprawnymi musi do 24 czerwca podjąć decyzję, czy decyduje się na realizację projektu wyłonionego podczas oferty przetargowej, który jest droższy, niż budżet, którym dysponuje, czy rozpisuje nową ofertę i ogłasza nowy przetarg.

Dysproporcja jaka wyniknęła między planowanym budżetem, a ofertą przetargową wynika z tego, że założenia projektu pochodzą sprzed 2 lat. W tym czasie mocno podrożały materiały budowane i koszty robocizny. Rozpisanie nowego przetargu może skutkować ponownym zdrożeniem kosztów realizacji i jeszcze większą różnicą między posiadanymi środkami a realną ceną realizacji. Natomiast, aby przyjąć obecną ofertę Stowarzyszenie musi znaleźć brakujący milion zł. To właśnie w tej sprawie spotkają się dzisiaj władze gmin i starostwa z kierownictwem ośrodka.

O dalszych postępach w tej sprawie będziemy informować.

Fot. PSONI Miechów

Miechów - najnowsze informacje