piątek, 1 stycznia 2021 11:15

Zakopane. Muzeum Tatrzańskie będzie współprowadzone przez ministra kultury

Autor Marzena Gitler
Zakopane. Muzeum Tatrzańskie będzie współprowadzone przez ministra kultury

Umowę w tej sprawie podpisali w Warszawie wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński, marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski i członek Zarządu Województwa Małopolskiego Iwona Gibas.

Decyzja o objęciu Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem rządowym wsparciem to moment niezwykle ważny dla polskiej kultury. Bogaty dorobek zgromadzony przez ten czas przez Muzeum, stał się właśnie oficjalną częścią narodowego dziedzictwa muzealnego. Dzięki temu może docierać do jeszcze większej grupy odbiorców - mówi marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem jest jednym z najstarszych muzeów regionalnych w Polsce. Zostało powołane jeszcze w 1889 roku, kiedy to przyjaciele patrona instytucji - wybitnego lekarza i miłośnika Tatr oraz góralszczyzny, postanowili zadbać o jego spuściznę związaną z Podhalem. Od tamtego czasu, Muzeum imienia doktora Tytusa Chałubińskiego przekształciło się w jedną z największych i najważniejszych instytucji kultury w Małopolsce. Upowszechnia wiedzę o regionalizmie, historii Tatr, Podtatrza i Spisza, organizuje liczne wystawy, badania, projekty, a także dokumentuje dla potomnych wartościowe dziedzictwo niematerialne regionu.

Podkreśleniem ogromnego wkładu Muzeum w rodzimą kulturę jest decyzja o jego współprowadzeniu przez ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. To rezultat inicjatywy marszałka województwa małopolskiego – Witolda Kozłowskiego. Pierwszym krokiem w tej sprawie było podpisanie 25 czerwca 2020 r. w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego listu intencyjnego. Inicjatywa została przypieczętowana 30 grudnia podpisaniem umowy.

W uroczystości, która odbyła się 30 grudnia w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, wzięli udział: wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński, Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego, Iwona Gibas, członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Anna Wende-Surmiak, dyrektor Muzeum Tatrzańskiego oraz Monika Gubała, dyrektor Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Intencją stron podpisujących umowę jest dążenie do poszerzenia zakresu działania Muzeum Tatrzańskiego dla możliwie szerokiego upowszechnienia wiedzy na temat historii, kultury i tradycji regionów Podhala, Spiszu i Orawy oraz ich znaczenia w dziejach Polski. Strony wyrażają wolę ścisłej współpracy w dążeniu do realizacji tych założeń, mając na względzie przede wszystkim nowy oddział Muzeum Tatrzańskiego w budynku Palace.

Nowy oddział to przedsięwzięcie o dużym znaczeniu nie tylko dla regionu, ale dla narodowej martyrologii. Zabytkowa willa Palace podczas II wojny światowej była siedzibą gestapo. Tu przetrzymywano, torturowano i mordowano setki osób z Zakopanego oraz Podhala, polskich działaczy ruchu oporu, sportowców, inteligencję, duchownych, a także cudzoziemców. Jako oddział Muzeum stanie się przestrzenią pamięci o wszystkich ofiarach hitlerowskiej okupacji, przywożonych do zakopiańskiej katowni nie tylko z Podhala - podkreśla marszałek Witold Kozłowski.

Data podpisania umowy zbiega się z 200. rocznicą urodzin patrona zakopiańskiej instytucji. Tytus Chałubiński przyszedł na świat 29 grudnia 1820 roku.

inf. UMWM, foto: Danuta Matloch/MKiDN

Podhale

Podhale - najnowsze informacje