poniedziałek, 25 listopada 2019 13:47

Niepołomice w czołówce rankingu samorządów. Zobacz wyniki

Autor Marzena Gitler
Niepołomice w czołówce rankingu samorządów. Zobacz wyniki

Gmina Niepołomice odebrała wyróżnienie za zdobycie trzeciego miejsca w Rankingu Gmin Małopolski 2019. Pierwsze miejsce zdobyło Zakopane a drugie Wielka Wieś. Nagrody wręczono 20 listopada podczas pierwszego dnia Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski.

Ranking prowadzony jest od 2010 roku przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, który jest regionalnym ośrodkiem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie.

Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego.

W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. Za zebranie i zestawienie wyników odpowiada Urząd Statystyczny.

Gmina Niepołomice znalazła się w pierwszej trójce w kategoriach:

Saldo migracji na 1000 ludności w 2018 r.
Wielka Wieś – 26,23
Kocmyrzów-Luborzyca – 17,90
Niepołomice – 15,80

Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2018 r.
Zakopane – 271,90 zł
Niepołomice – 237,85 zł
Bolesław (powiat olkuski) – 232,94

Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2016–2018) w Niepołmicach wynoszą 2806, 12 zł, co dało gminie 7 miejsce (najlepsze Zakopane ma – 3634,99 zł).

Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2016–2018) w Niepołomicach to 1068,9 zł - 6 miejsce (najlepsze Zakopane – 1432,72 zł).

Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin (za lata 2016–2018) w Niepołomicach wyniósł 68 % (najlepsze gminy Budzów i Grybów mają 0,0%).

Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2018 r. wyniosły w gminie 431,82 zł (najlepszy Chełmiec – 206,38 zł).

Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2016–2018) w Niepołomicach to 262,65 zł (najwyżej jest Szczucin z wynikiem 880,78 zł).

Liczba podmiotów gospodarki narodowej w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2018 r. w Niepołomicach wyniosła 196 (najlepsze znowu Zakopane - 376).

Wyniki egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 – średni wynik w % - 64,4% co daje Niepołomicom 5 miejsce w Małopolsce.

Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3–6 lat w 2018 r. wyniosł tu 100,1 - 14 miejsce w województwie.

Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów 2,43% - 10 miejsce w rankingu.

Wszystkie wyniki rankingu można zobaczyć na http://mistia.org.pl/

inf. i foto: UMWM, http://mistia.org.pl/

Wieliczka - najnowsze informacje