wtorek, 29 października 2019 11:19

Nowe Brzesko: Jubileusz 50–lecia KGW SZPITARY

Autor Manuel Langer
Nowe Brzesko: Jubileusz 50–lecia KGW SZPITARY

26 października 2019 r. jubileusz 50–lecia swojej działalności obchodziło Koło Gospodyń Wiejskich w Szpitarach.

Uroczystość odbyła się w budynku OSP Szpitary i zgromadziła liczne grono gości: Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko Pana Krzysztofa Madejskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Nowe Brzesko Pana Jana Polaka. W uroczystości udział wzięli również przewodniczący Komisji Rady Miejskiej Nowe Brzesko w osobach Pani Elżbieta Fularska, Pan Józef Krosta, Pan Witold Kozerski, sekretarz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Pani Iwona Latowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mniszowie Pani Rena Regnowska, przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Nowe Brzesko- Pani Władysława Gas, Pani Marta Sowa, Pani Klaudia Zaród, przewodniczący Małopolskiego Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona” Pan Aleksander Luty, Dyrektor M-GCKiP Pani Anna Maj-Skowrońska. Obecna przewodnicząca KGW Szpitary Lidia Wołoch wraz z Burmistrzem złożyli byłym przewodniczącym KGW Szpitary podziękowania i wręczyli pamiątkowe dyplomy za prace na rzecz lokalnej społeczności.

Były wspomnienia dotyczące działalności Koła, podziękowania, gratulacje, prezenty i piękne kwiaty za udaną 50-letnią działalność.

Info/foto: KGW Szpitary, Alina Krosta, Anna Kura

Proszowice - najnowsze informacje