wtorek, 29 października 2019 16:04

Nowy Sącz: Spotkanie w sprawie Węgierskiej u Marszałka odwołano. Dlaczego?

Autor Marzena Gitler
Nowy Sącz: Spotkanie w sprawie Węgierskiej u Marszałka odwołano. Dlaczego?

Nie ustają komentarze związane ze sporem między Prezydentem Nowego Sącza Ludomirem Handzlem, a prezesem firmy Fakro Ryszardem Florkiem i Fundacją Pomyśl o Przyszłości. 22 października w rozwiązanie konfliktu włączył się Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski. Niestety, zaplanowane na 29 października spotkanie odwołano. Dlaczego?

Witold Kozłowski tydzień temu na konferencji prasowej PiS w Nowym Sączu poinformował o zwołaniu „okrągłego stołu” w sprawie tzw. Węgierskiej Bis. Na 29 października do Krakowa zaprosił Ludomira Handzla, prezesa Fakro i radnych miejskich.

Również 22 października o godz. 17 w sali nowosądeckiego Miejskiego Ośrodlka Kultury odbyło się spotkanie informacyjne na temat połączenia DK87 z DW 969, w którym uczestniczyło kilkuset mieszkańców, na którym zaprezentowano slajdy ilustrujące historię prac nad inwestycją.

Po Ludomirze Handzlu, który przedstawił stan prac i argumenty na rzecz wariantu C, historię inwestycji przypomniał wójt Chełmca Bernard Stawiarski. Powiedział, że już wcześniej, za czasów prezydenta Ryszarda Nowaka, pojawiły się próby przemycenia koncepcji, jaką teraz lansuje Fakro, ale zdaniem wójta, te mosty byłyby za blisko, zaledwie w odległości 1 kilometra, podczas, gdy dwa pozostałe dzieli 7 kilometrów. Dla Gminy Chełmiec taka koncepcja byłaby zdecydowanie bardziej korzystna, bo droga mogłaby być przedłużona do Kurowa i kolejnych miejscowości.

O tym, że sprawa zaczęła się już w 2014 roku przypomniała szefowa wydziału inwestycji Marta Poremba. Droga miała przebiegać przez tereny niezagospodarowane i pełnić rolę obwodnicy. Ta koncepcja krystalizowała się do roku 2016. Nowa koncepcja – zmieniająca przebieg drogi i kierująca ją na tereny zabudowy jednorodzinnej – koncepcja Fakro - pojawiła się w roku 2016. Mieszkańcy jednak nie wyrażali zgody na wprowadzenie tych zmian do Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego. Ponad 1165 osób podpisało się pod wnioskiem do Studium, ale ich głosy które nie zostały uwzględnione. Głosy mieszkańców nic nie dały. Nowy  wariant stał się faktem. Marta Poręba przygotowywała wtedy ten zbiorowy wniosek mieszkańców. Ostatecznie w listopadzie 2016 Prezydent Ryszard Nowak podjął decyzję o zakończeniu prac, wypłacił firmie, która opracowała koncepcję, ponad 400 tys. zł i zakończył działania.

Głos zabrał też Adam Konicki, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg, który przypomniał, że w 2018 roku pojawiła się idea wybudowania nowego połączenie i po konsultacjach zainteresowanych samorządów 27 lipca 2018 roku podpisano umowę miedzy samorządami na opracowanie wielowariantowej koncepcji połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu. Koncepcja jest efektem uzgodnień między zainteresowanymi samorządami: Województwem Małopolskim, Miastem Nowy Sącz, Gminą Chełmiec, Gminą Podegrodzie i Powiat Nowosądecki, które 10 września ubiegłego roku wybrały 3 warianty przebiegu nowej trasy i za preferowany uznały wariant C. Rozpoczęły się też uzgodnienia i prace nad realizacją inwestycji w wariancie C.

Głos w dyskusji zabrał też były członek zarządu województwa Leszek Zegzda (za którego kadencji samorząd województwa zarezerwował 60 milionów złotych na tę inwestycję), który zachęcał przede wszystkim do zgody.

Ciekawy było wystąpienie prezesa spółki Lamintex, Krzysztofa Grzegorzka, który poparł projekt proponowany przez Ludomira Handzla. Zadeklarował nawet oddanie terenu pod nową drogę.

Swój punkt widzenia przedstawił na spotkaniu prezes Fakro Ryszard Florek. Jakie argumenty jego zadaniem przemawiają za zamianą lokalizacji łącznika i mostu? – Pierwsze działania na rzecz budowy kolejnej przeprawy na rzecz Dunajec zostały rozpoczęte przez Sądecką Izbę Gospodarczą, której od lat jestem członkiem – przypomniał. Po konsultacjach i debatach za czasów, gdy prezydentem był Ryszard Nowak, wypracowane w gronie ekspertów rozwiązania zostało zatwierdzone przez Radę Miasta, a projekt wpisany do Studium Zagospodarowania Przestrzennego Nowego Sącza. – Po otrzymaniu informacji od projektanta, że most na Dunajcu nie może przebiegać tak jak w Studium, wysłaliśmy projektantowi 19 lipca 2018 roku obecnie proponowany przez nas wariant z mostem w Podrzeczu (gmina Podegrodzie) - powiedział.

Ryszard Florek ma żal, że prezydent zniechęca go do udziału w konsultacjach, do których ma prawo i ocenia krytycznie jego działania. Na zwołanej już po spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Miasta konferencji prasowej wezwał prezydenta do zaniechania naruszania dobrego imienia jego i firmy Fakro. Przeciwko działaniom prezydenta Ludomira Handzla i naruszaniu przez niego dobrego imienia zaprotestowała też Fundacja Pomyśl o Przyszłości.

Prezes Fakro przypomina, że to SIG już w lutym 2019 poprosiło ministra o włączenie projektu mostu w Nowym Sączu do programu rządowego „Mosty dla Reginów”, a miasto, które musiało złożyć wniosek formalny, zrobiło to dopiero 9 miesięcy później.  Zdaniem Ryszarda Florka prezydent robi wszystko, żeby uniknąć możliwości dyskusji z SIG. Domaga się też zaangażowania w dyskusję ekspertów, którzy ocenią, który wariant jest faktycznie lepszy.

Mam nadzieję, że wtorkowe spotkanie u Marszałka, będzie początkiem merytorycznej dyskusji – dodał na zakończenie.

Wczoraj - jak poinformowały media lokalne - jednak spór się zaognił, bo Ryszard Florek spełnił swoje zapowiedzi i sprawę o przeciwko rozpowszechnianym przez Ludomira Handzla nieprawdziwym informacjom na jego temat skierował do sądu.

Czy to było powodem odwołania zaplanowanego na 29 października spotkania u Marszałka, które jednak odwołano? Oto treść oświadczenia Witolda Kozłowskiego w sprawie spotkania w sprawie wypracowania kompromisowego wariantu budowy połączenia drogi krajowej nr 87 z drogą wojewódzką nr 969.

"Szanowni Państwo,

Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego miałem odbyć spotkanie z prezydentem Nowego Sącza, przedsiębiorcami i przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich w celu wypracowania kompromisowego wariantu budowy połączenia drogi krajowej nr 87 z drogą wojewódzką nr 969.

Inwestycja, która będzie realizowana przez samorząd wojewódzki przy wsparciu środków rządowych m.in. z programu Mosty+ jest bardzo potrzebna dla Nowego Sącza i regionu sądeckiego.

Niestety przez narastające w tej sprawie negatywne emocje i mało eleganckie metody lobbowania na rzecz konkretnego wariantu postanowiłem odwołać spotkanie, gdyż nie chcę być wikłany w lokalne i personalne konflikty, które występują w mieście.

Równocześnie podtrzymuję wolę spotkania i merytorycznej rozmowy, by wypracować kompromisowy wariant inwestycji, który będzie korzystny dla wszystkich zainteresowanych: mieszkańców, przedsiębiorców oraz lokalnych samorządów.

Witold Kozłowski

Marszałek Województwa Małopolskiego"

arzena Gitler, foto: UMWM

Nowy Sącz - najnowsze informacje