czwartek, 24 października 2019 10:11

Od 4 listopada zamknięcie drogi do Brzegów. Utrudnienia dla kierowców i mieszkańców

Autor Marzena Gitler
Od 4 listopada zamknięcie drogi do Brzegów. Utrudnienia dla kierowców i mieszkańców

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce informuje o planowanym zamknięciu drogi ze Śledziejowic (przedłużenie ul. Niedzielskich) do Kokotowa i Brzegów w kierunku Campus Mirericordiae.

W związku z realizacją inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2011K Kraków-Niepołomice od istniejącego mostu o nr JNI 01012765 na rzece Serafie w m. Brzegi do istniejącego mostu o nr JNI 01012766 na potoku Podłężanka w m. Niepołomice (km 1+879,40 - 6+342,80 ) - Etap I od km 1+879,40 do km 4+940,00 ze względów technologicznych odcinek drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2012K do skrzyżowania z drogą gminną przy kładce na rzece Serafa w miejscowości Brzegi od dnia 4 listopada zostanie zamknięty dla ruchu kołowego.

4 listopada zostanie utrzymany ruch komunikacji zbiorowej, natomiast od 5 do 19 listopada odcinek drogi powiatowej nr: 2011K zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Po drodze poruszać się będą mogły wyłącznie pojazdy budowy, a po godzinie 18:00 samochody osobowe do posesji przyległych do rozbudowywanej drogi.

W związku z zastosowaną technologią rozbudowy drogi – stabilizacja gruntu cementem, należy spodziewać się znacznego zapylenia w najbliższym otoczeniu drogi.

Podczas prowadzonych robót nie będzie dostępu do poszczególnych posesji. Zalecamy zostawianie pojazdów poza miejscem prowadzonych robót – przypomina inwestor. - Pojazdy z wjazdów na posesje należy usunąć. Informacji o szczegółowym harmonogramie robót przy poszczególnych posesjach udziela kierownika lub majster firmy realizującej zadanie - "DROG-BUD" Franciszek Fryc ze Spytkowic.

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje