wtorek, 27 sierpnia 2019 09:26

Odszkodowanie a zadośćuczynienie - dwa różne świadczenia

Autor Artykuł sponsorowany
Odszkodowanie a zadośćuczynienie - dwa różne świadczenia

W mowie potocznej najczęściej zamiennie mówimy o odszkodowaniu i zadośćuczynieniu, mając na myśli ten sam rodzaj rekompensaty za doznaną krzywdę. Nie wszyscy wiedzą jednak, że prawo polskie wyraźnie rozróżnia te dwa pojęcia, przypisując im odmienne zestawy okoliczności, w których powstaje konieczność ich zastosowania. Czym odszkodowanie różni się od zadośćuczynienia?

Odszkodowanie - wyrównanie szkód majątkowych

Ten typ świadczenia na rzecz osoby ponoszącej szkodę pojawia się w sytuacji, gdy jest możliwe określenie materialnych konsekwencji danego zdarzenia. Może to być przykładowo utrata spodziewanych zarobków w przypadku niemożności wykonywania pracy czy uszkodzenie samochodu, z którym wiąże się konieczności jego naprawy. Najczęstsze rodzaje odszkodowań obejmują świadczenia z ZUS w wyniku wypadku w miejscu pracy, odszkodowanie z OC czy autocasco, a także wypłatę ubezpieczenia na życie, jeśli nastąpi śmierć osoby ubezpieczonej. Przepisy prawa, które regulują przyznawanie odszkodowań, na pierwszy rzut oka zdecydowanie sprzyjają poszkodowanym, jednak praktyka pokazuje, iż wiele instytucji stara się uniknąć obowiązku wypłacania takich świadczeń na wszelkie możliwe sposoby. Z uwagi na to na rynku pojawiają się podmioty wyspecjalizowane w udzielaniu pomocy przy doprowadzaniu procedur z tym związanych do szczęśliwego końca. Mieszkańcom Polski Centralnej, borykającym się z trudnościami przy uzyskaniu odszkodowania Piotrków Trybunalski podsunie wiele korzystnych rozwiązań w postaci usług rzetelnych, skutecznych firm o ustalonej renomie.

Zadośćuczynienie - szkody niemajątkowe, ale równie poważne

Zadośćuczynienie jest to rodzaj rekompensaty pieniężnej, wypłacanej w efekcie powstania u poszkodowanego tak zwanej szkody niemajątkowej. Oznacza to, iż świadczenia tak określane dotyczą szerokiego spektrum urazów, problemów czy negatywnych rezultatów zdarzeń, które rozgrywają się w sferze wartości niedefiniowalnych w kategoriach majątkowych. Należą tu choćby kwestie zdrowotne, jak uszkodzenie ciała i wynikające z niego dysfunkcje psychiczne czy niemożliwość wznowienia dawnych aktywności. Zadośćuczynienie zostaje wypłacone również, gdy dochodzi do zastosowania przemocy seksualnej, co pozostawia w psychice osoby zaatakowanej trwałe, bolesne ślady. Wśród sytuacji uprawniających do wypłacenia zadośćuczynienia pieniężnego możemy między innymi wymienić również naruszenie praw autorskich.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje