piątek, 20 września 2019 12:49

Plusy kształcenia ustawicznego

Autor Głos 24
Plusy kształcenia ustawicznego

Nauka nie jest już tylko domeną dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Rynek pracy wymusza stałe dokształcanie się pracowników, zdobywanie coraz to nowszych umiejętności, a także często zmianę kwalifikacji. Regulamin zakładów pracy, zawiera treści o doskonaleniu umiejętności, co ma ogromne znaczenie zarówno dla pracodawcy jak i pracownika. Kształcenie ustawiczne to najlepszy sposób, aby poszerzyć swoją wiedzę, awansować lub zmienić wykonywany zawód.

Kształcenie ustawiczne

Kształcenie ustawiczne, nazywane również edukacją całożyciową,  jest procesem stałego rozwijania, doskonalenia i odnawiania ogólnych kwalifikacji zawodowych. Obejmuje całość działalności wychowawczej i oświatowej w stosunku do osób dorosłych. Jest procesem zmierzającym do rozwoju zainteresowań oraz osobowości, a także do kształtowania ogólnych zdolności, które wymusił rozwój cywilizacyjny i postęp naukowo-techniczny. Dzięki szerokiej ofercie szkół i placówek oświatowych masz możliwość całożyciowej edukacji.

mężczyzna siedzi w sali wykładowej i robi notatki

Jest wiele miejsc gdzie można zdobywać i doskonalić wiedzę w różnych dziedzinach. Jednym z nich jest Centrum Kształcenia Ustawicznego w ZJEWM Kraków.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w ZJEWM Kraków

Misją CKU jest nauka w trosce o życie i zdrowie. Szkoła ta współpracuje z różnymi organizacjami środowiskowymi w zakresie edukacji żywieniowej i promocji zdrowia, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także zabezpieczenia imprez masowych. Posiada szeroką ofertę w różnych dziedzinach kształcenia, co znacznie ułatwia jej absolwentom odnajdywanie się na obecnym rynku pracy, nie tylko w Polsce, lecz także na świecie. Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie prowadzi kształcenie ustawiczne w formach kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Centrum Kształcenia Ustawicznego ZJEWM posiada szeroki wachlarz kierunków pożądanych na obecnym rynku pracy, między innymi takich jak, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca czy terapeuta zajęciowy.

Zalety ciągłego dokształcania

Wbrew pozorom edukacja "poszkolna" nie jest nowym trendem. Już w czasach starożytnych wychodzono z założenia, że człowiek powinien uczyć się przez całe życie. Zmiana zawodu jest trudna szczególnie dla osób starszych, które bardzo często pracują w jednym miejscu od samego początku swojej kariery. W Polsce powstają coraz nowsze centrum nauki, szkoły policealne, uniwersytety trzeciego wieku i studium.

Korzyści osobiste

Do największych zalet stałego samodoskonalenia należy zaliczyć:

  • zdobycie nowych umiejętności,
  • zwiększenie pewności siebie,
  • poczucie spełnienia i samorealizacji,
  • poznawanie nowych ludzi,
  • pozostanie w formie umysłowej,
  • szansa na rozwój zawodowy i awans.

Zdobywanie nowych kwalifikacji, to krok do lepszego jutra oraz sposób na pozostanie aktywnym zawodowo i utrzymanie się na rynku pracy.

Funkcja aktywizacyjna i edukacyjna

Spełnienie funkcji aktywizacyjnej i edukacyjnej jest jednym z kryteriów oceny poszczególnego szkolenia, kursu czy szkoły. Aktywizacyjna funkcja polega na wprowadzeniu młodych ludzi na obecny rynek pracy, w przypadku osób bezrobotnych - na łagodny powrót do pracy, a w przypadku osób starszych, na przywróceniu do aktywnego trybu życia. O ile młodzi ludzie biorą pod uwagę przeprowadzkę w poszukiwaniu pracy (według badań najlepszym miejscem jest Warszawa), o tyle starszym osobom z rodzinami i poukładanym życiem jest o wiele trudniej.


Edukacja w życiu każdego człowieka ma ogromne znaczenie i różne formy nauki ją umożliwiają. Naturalną potrzebą ludzką jest dążenie do rozwoju, a rynek pracy znacznie nam to ułatwia. Jeżeli masz ochotę się uczyć, na pewno znajdziesz coś dla siebie. Powiatowe urzędy pracy, szkoły i inne placówki edukacyjne posiadają szeroką ofertę w tym zakresie. Wystarczy przejrzeć ich strony internetowe oraz facebook.

Edukacja

Edukacja - najnowsze informacje