Osobami, które bardzo wymiernie pomogły w rozwoju dębickiego ruchu sokolniczego byli notariusz i burmistrz w jednej osobie, czyli pan Kazimierz Wilusz oraz Edward hrabia Raczyński, który na potrzeby organizacji bezpłatnie przekazał grunty przy obecnej ulicy Bojanowskiego. Na tym obiekcie typu parkowego powstało boisko do siatkówki oraz kort ziemny do tenisa.

Dział: Historia

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” to najstarsza polska organizacja propagująca i promująca znaczenie gimnastyki w polskim społeczeństwie polskim.Zgodnie z ideałami, które przyświecały Towarzystwu było zarówno popularyzowanie tężyzny fizycznej w narodzie, jak i podtrzymywanie, a następnie rozwijanie świadomości narodowej i patriotycznej. Hasłem organizacji były słowa rzymskiego poety Juwenalisa „Mens sana in corpore sano” [w zdrowym ciele zdrowy duch]. 

Dział: Historia

W 1960 roku nowo powstałe Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Dębicy [obecne Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej] wystąpiło do lokalnych władz z inicjatywą utworzenia w Dębicy regionalnego muzeum. Doprowadzono do powstania Izby Regionalnej, w której, pracując społecznie,  zaczęto gromadzić głównie zbiory etnograficzne.

Dział: Historia
Strona 1 z 156