czwartek, 2 stycznia 2020 10:43

Polska potępia atak ambasadę USA

Autor (red)
Polska potępia atak ambasadę USA

Polska zdecydowanie potępia atak i wtargnięcie na teren ambasady USA w Bagdadzie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało oświadczenie w tej sprawie. Publikujemy je poniżej.

"Polska zdecydowanie potępia atak i wtargnięcie na teren ambasady USA w Bagdadzie, które nastąpiły 31 grudnia 2019 roku.

Wzywamy rząd Iraku do pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców ataku oraz ich mocodawców.

Polska podkreśla, że zgodnie z Konwencją wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych, państwo przyjmujące zobowiązane jest do zagwarantowania bezpieczeństwa misji i pomieszczeń dyplomatycznych."

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Europa i świat

Europa i świat - najnowsze informacje