środa, 3 czerwca 2020 08:42

Powiat Dąbrowski wesprze restaurację czterech zabytków sakralnych

Autor Marzena Gitler
Powiat Dąbrowski wesprze restaurację czterech zabytków sakralnych

Przedstawiciele władz samorządowych podpisali już trzy z czterech zaplanowanych umów na restaurację lokalnych zabytków sakralnych. Powiat Dąbrowski na ten cel przeznaczy 55 000 zł. Z ramienia samorządu powiatowego umowy podpisali Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek oraz Wicestarosta Krzysztof Bryk.

Pierwszym z beneficjentów, z którym zawarto umowę, jest Samorząd Gminy Gręboszów. 27 maja br. z Wójtem Gminy Gręboszów Krzysztofem Gilem podpisano umowę, na mocy której samorząd powiatu dąbrowskiego przekaże dotację w wysokości 15 000 zł z przeznaczeniem na konserwację Ołtarza Kaplicy Mszalnej pw. Opieki NMP w Borusowej, dzięki któremu zostaną przywrócone pierwotne walory artystyczne obiektu. W ramach I etapu tego zadania zostanie między innymi wykonana pełna konserwacja techniczna i estetyczna obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 2 połowy XIX wieku, a także konserwacja na elementach snycerskich (powierzchnie złocone i srebrzone) oraz powierzchni polichromowanej. Całkowity koszt prac przy realizacji tego zadania to blisko 100 000 zł.

Dotację w kwocie 15 000 zł otrzyma również gręboszowska parafia na przygotowanie powierzchni ścian oraz sklepień pod prace w nawie głównej oraz w nawach bocznych, a także do wyczyszczenia metodą mechaniczną powierzchni polichromii oraz monochromii w Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie.

28 maja br. podpisano kolejne umowy. Żelichowska parafia na wykonanie konserwacji estetycznej obrazu „Św. Jana Nepomucena” z 1702 roku w Kościele Parafialnym pw. św. Zygmunta w Żelichowie otrzyma dotację w wysokości 10 000 zł. Całkowity koszt zabiegów przy tym cennym obrazie, wykonanym w technice olejnej na podobraziu płóciennym, to blisko 50 000 zł.W podpisaniu umowy uczestniczył proboszcz tamtejszej parafii ks. Andrzej Sobol.

Powiat Dąbrowski udzielił również dotacji luszowieckiej parafii. Dotacja w wysokości 15 000 zł zostanie przeznaczona na roboty renowacyjno-budowlane w kościele parafialnym pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Luszowicach. Jest to już VI etap prac przy tym zadaniu.

Umowa została podpisana przez proboszcza tejże parafii ks. Bogdana Kwietnia w obecności członka Zarządu Powiatu Dąbrowskiego Kamila Kwiatkowskiego oraz członka Rady Parafialnej Stefana Luszowieckiego.

Warto podkreślić, iż to nie pierwsze dotacje udzielone przez Powiat Dąbrowski na odrestaurowanie lokalnej architektury sakralnej z terenu naszego powiatu. Od lat samorząd powiatowy zabezpiecza w budżecie środki finansowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach. Dotacje przyznawane są zawsze na wniosek właścicieli lub zarządców zabytkowych obiektów.

Uchwały w sprawie tegorocznych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zostały podjęte przez Radę Powiatu Dąbrowskiego w dniu 22 maja 2020 roku.

inf. i foto: Powiat Dąbrowski

Dąbrowa Tarnowska - najnowsze informacje