czwartek, 25 lutego 2021 09:49

Powiat nowosądecki. Przyznano dotacje na zabytki. Kto skorzysta?

Autor Aleksandra Tokarz
Powiat nowosądecki. Przyznano dotacje na zabytki. Kto skorzysta?

W tym roku na remonty zabytków było do wzięcia z budżetu Powiatu Nowosądeckiego 120 tysięcy złotych! Z pieniędzy mogły skorzystać osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku.

Dotacja celowa mogła być przeznaczona na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego.

Rada Powiatu Nowosądeckiego podczas ostatniej sesji podjęła stosowną uchwałę.

Dotacje zostały przyznane na:

- prace konserwatorskie przy renesansowym epitafium ks. Benedykta Ścibora (XVI w.), Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Narodzenia NMP w Krużlowej Wyżnej – 5000 zł,

- prace konserwatorskie we wnętrzu kaplicy bocznej w zabytkowym kościele pw. Narodzenia NMP w Krużlowej, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Narodzenia NMP w Krużlowej Wyżnej – 12 000 zł,

Co dalej z wykopaliskami archeologicznymi na sądeckim rynku?
Jak ocenił Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, zabytkowe mury sądeckiego ratusza, który uległ spaleniu w 1894 roku są zagrożone. W związku z tym muszą zostać zakopane.

- ratunkowe prace konserwatorskie przy polichromii ścian i stropu w nawie w cerkwi pw. Św. Michała Archanioła z 1820 r. (III etap), Parafia Rzymsko-Katolicka pw. MB Nieustającej Pomocy Krynica-Zdrój, Berest - 10 000 zł,

- remont dachu Kościoła pw. Św. Anny w Żegiestowie, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Anny w Żegiestowie - 10 000 zł,

- wymianę deskowania elewacji wschodniej drewnianej świątyni zabytkowej pw. Św. Marcina Bpa w Mogilnie, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Marcina w Mogilnie – 10 000 zł,

- odkrycie i konserwacja malowideł ściennych z XVII w. na ścianach zakrystii kościoła pw. Św. Bartłomieja Ap. (I poł. XV w.) w Zbyszycach  (kontynuacja prac) – 10 000 zł,

- odsłonięcie i zabezpieczenie zabytkowych nawarstwień malarskich na ścianach i sklepieniu prezbiterium kościoła parafialnego w Jazowsku  (II etap), Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Narodzenia NMP w Jazowsku – 14 000 zł,

- konserwację malowideł ściennych w transepcie kościoła pw. Wszystkich Świętych w Ptaszkowej, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Imienia Maryi Panny w Ptaszkowej – 7 000 zł,

- konserwację ołtarza lewego – mensa ołtarzowa wraz ze schodami (1648 r.) z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Wielogłowach, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wielogłowach - 20 000 zł,

Most w Kurowie spiął brzegi Dunajca
Nowy most w Kurowie połączył brzegi Dunajca. Przeprawa w ciągu drogi krajowej nr 75, zgodnie z planami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zostanie otwarta dla pierwszych samochodów w październiku tego roku.

- remont dachu obiektu Starych Łazienek Mineralnych w Krynicy Zdroju, Uzdrowisko Krynica – Żegiestów S.A. w Krynicy Zdroju – 12 000 zł,

- konserwację rzeźby przedstawiającej „Serce Pana Jezusa” z wnęki znad głównego wejścia do kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Michała Archanioła w Łącku, Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jana Chrzciciela w Łącku – 10 000 zł.

inf./fot. Powiat Nowosądecki

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje