poniedziałek, 16 listopada 2020 11:06

Powiat wadowicki. Będzie remont ulicy Strażackiej w Tomicach

Autor Wiktoria Mitura
Powiat wadowicki. Będzie remont ulicy Strażackiej w Tomicach

Ulica Strażacka w Tomicach wymaga gruntownego remontu. Jeszcze w tym roku zostanie wyremontowana dzięki pomocy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Ostateczna lista zadań powiatowych i zdań gminnych przeznaczonych do dofinansowania została zatwierdzona przez premiera. Gminie Tomice udało się uzyskać dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Remont ul. Strażackiej w Tomicach będzie polegał na:

  • położeniu nowej nawierzchni,
  • remoncie poboczy,
  • remoncie istniejącego odwodnienia,
  • regulacji pionowej studzienek.

Koszt przedsięwzięcia oszacowany został na kwotę 127.707,81 zł. Kwota dofinansowania zadania będzie wynosić 76.624,00 zł.

info i foto: UG Tomice

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje