środa, 16 października 2019 08:40

Przyjdź i dowiedz się więcej na temat ochotnika, który udał się do Auschwitz, żeby zorganizować tam ruch oporu

Autor Mirosław Haładyj
Przyjdź i dowiedz się więcej na temat ochotnika, który udał się do Auschwitz, żeby zorganizować tam ruch oporu

W czwartek 16 października o godzinie 18:00 w Sali konferencyjnej „Jubilat przy al. Krasińskiego 1 odbędzie się spotkanie z dr Anną Mandrelą zatytułowane „Rotmistrz Pilecki nieznane fakty z jego życia”.

Wykład na który zaprasza Krakowski Klucz Pobudki zostanie wygłoszony przez dr Anną Mandrelę w oparciu o jej najnowsze badania, które zawarła w książce ,,Duchowość i charakter Witolda Pileckiego”. Jest to pierwsza próba ukazania mało znanej strony życia ,,ochotnika do Auschwitz”. Nie jest to typowa biografia. Autorka skupia się na głębokiej religijności i niezwykłym charakterze Witolda Pileckiego. Publikacja powstała w oparciu o teksty źródłowe  z Instytutu Pamięci Narodowej, Studium Polski Podziemnej, Muzeum Auschwitz Birkenau, a także o prywatną korespondencję i rozmowy z rodziną rtm. Pileckiego.

Autorka zebrała wiele nieznanych do tej pory faktów i cytatów. Między innymi dotarła do największego sekretu rtm. Pileckiego, który już w 1938 r. uzyskał stopień kapitana. Skromność, pokora oraz dyskrecja sprawiły, że  na wojnę w 1939 r. wyruszył jako podporucznik. Dodatek do książki stanowią liczne nieznane do tej pory teksty autorstwa rtm. Pileckiego (list do Marii Szelągowskiej, wstęp do Raportów z Auschwitz) a także artykuły z prasy konspiracyjnej przechowywane przez Pileckiego. Całość pozwala nam lepiej zrozumieć, kim był ,,ochotnik do Auschwitz” i co go motywowało.


Dr Anna Mandrela – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Autorka książek:  "Kościół Katolicki wobec buddyzmu",  "Tomizm Garrigou-Lagrange'a wobec wizji filozoficznej Teilharda de Chardin", ,,Duchowość i charakter Witolda Pileckiego”. Wraz z dr Krzysztofem Trackim badała teczki Czesława Łapińskiego, prokuratora który oskarżał Witolda Pileckiego. Wyniki  tych badań ukazały się w  czasopismach ,,Wyklęci”, ,,Magna Polonia”, ,,W sieci historii”.  Była inicjatorką wydania nieznanego dotąd dokumentu ,,Odezwa do działaczy młodzieżowych”, który rtm. Pilecki rozpowszechniał na przełomie 1946/47 roku. Prowadzi warsztaty wykłady dla młodzieży dotyczące życia i postawy rtm. Pileckiego.

Kraków - najnowsze informacje