czwartek, 31 października 2019 16:20

Rabka-Zdrój. Teatralne dzieła sztuki zagościły w muzeum

Autor Mirosław Haładyj
Rabka-Zdrój. Teatralne dzieła sztuki zagościły w muzeum

W Muzeum Orkana w Rabce-Zdroju otwarto wystawę pod tytułem "Podhale w świetle reflektorów", przygotowaną przez Teatr Lalek "Rabcio" i Stowarzyszenie Przyjaciół "Rabcia" na czele z Krystyną Kachel, w ramach obchodów jubileuszu 70-lecia placówki.

Na wystawie znalazła się ekspozycja scenografii ze spektakli z repertuaru "Rabcio" opartych na folklorze podhalańskim: "O Zwyrtale Muzykancie" (reż. Joanna Piekarska, scen. J. Kolecki", "Co Wom powim, to Wom powim" (reż. i scen. Maciej Tondera), "Żywot Wowry wśród żywotów świętych" (reż. Stanisław Ochmański, scen. Rajmund Strzelecki), "Spowiedź w drewnie" (reż. Stanisław Ochmński, scen. Jadwiga Mydlarska-Kowal), "Jak Janosik pokutował" (reż. Maciej Tondera, scen. Elżbieta Oyrzanowska) oraz "Pastorałka" (reż. Grzegorz Kwieciński, scen. Grzegorz Kwieciński, Piotr Piotrowski). Kuratorem wystawy jest Eliza Wtorkiewicz-Kaleta.

Zebranych podczas wernisażu w starym kościółku powitał w imieniu organizatorów dyrektor Zbigniew Wójciak. – Dzisiejsza wystawa jest wycinkiem z kilkudziesięcioletniej historii teatru. Jestem też jednym z wydarzeń, którymi chcemy uczcić jubileusz 70-lecia naszej placówki – mówił. – Na tę wystawę zostały wybrane tylko te scenografie, które ukazują nasz region, czyli Podhale, na którym działa teatr. Ten region to tożsamość "Rabcia". Te scenografie powstały w pracowni teatru, są dziełami sztuki i wykraczają ponad przeciętność. Widać w nich ogromne zdolności pracowników naszej pracowni. To są dzieła twórców, a nie tylko pracowników pracowni. Dlatego staramy się te cenne rzeczy zostawiać dla przyszłych pokoleń i pokazywać – podkreślał. O szczegółach ekspozycji opowiedziała zebranym Krystyna Kachel.

Wystawę poprzedziły warsztaty teatralne, które prowadziły aktorki rabczańskiego teatru - Agnieszka Kwiatkowska i Urszula Tylek. Wzięły w nich udział uczniowie SP nr 2, SP im. Św. Rodziny z Nazaretu i LO im. E. Romera. Wydarzeniu towarzyszyła część artystyczna - inscenizacja przygotowana przez aktorów Teatru Lalek "Rabcio".

– Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami na otwarciu wystawy "Podhale w świetle reflektorów". Ogromne podziękowania należą się uczniom Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej im. Św. Rodziny i Liceum Ogólnokształcącego im. E. Romera w Rabce- Zdroju. Młodzież brała udział w czterodniowych warsztatach teatralnych prowadzonych przez aktorki Teatru Lalek "Rabcio": Urszulę Tylek i Agnieszkę Kwiatkowską. Warsztaty zakończone zostały inscenizacją otwierającą wystawę. Zapraszamy do Muzeum im. Wł. Orkana, wystawa czynna do grudnia – podsumowała otwarcie Krystyna Kachel.

Więcej zdjęć w galerii.

Fot. i inf.: UM Rabka-Zdrój

Podhale

Podhale - najnowsze informacje