poniedziałek, 29 marca 2021 12:00

Rusza modernizacja sieci ciepłowniczej na os. Wojska Polskiego – umowa podpisana

Autor Głos 24
Rusza modernizacja sieci ciepłowniczej na os. Wojska Polskiego – umowa podpisana

Prezydent Ludomir Handzel uczestniczył w podpisaniu umowy na modernizację sieci ciepłowniczej na Osiedlu Wojska Polskiego. W ramach prowadzonych prac zostaną zlikwidowane trzy wymienniki grupowe zlokalizowane na os. Wojska Polskiego przy ul. I Brygady 14, ul. I Brygady 20, ul. Korzeniowskiego 10, a także przebudowa 1247 m sieci ciepłowniczej z systemu czteroprzewodowego nisko-parametrowego zasilanego z likwidowanych wymiennikowni grupowych na system dwuprzewodowy wysokoparametrowy z indywidualnymi węzłami cieplnymi.

PRZEDSIĘWZIĘCIE OBEJMUJE:

  • likwidację sieci niskoparametrowej,
  • wykonanie sieci wysokoparametrowej do węzłów cieplnych – 1 247 metrów,
  • likwidację wymiennikowni grupowej przy ulicy:

•I Brygady 14,

•I Brygady 20,

•Korzeniowskiego 10,

  • wbudowanie 23 szt. kompaktowych dwufunkcyjnych (c.o. + c.w.u.) węzłów cieplnych,
  • adaptację istniejących pomieszczeń rozdzielni cieplnych dla potrzeb projektowanych węzłów cieplnych,
  • montaż systemu monitoringu pracy węzłów cieplnych.
Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje