środa, 25 maja 2022 12:24

Spotkanie przedstawicieli Proszowic i Miechowa. Wśród rozważań m.in. połączenie sił

Autor Norbert Kwiatkowski
Spotkanie przedstawicieli Proszowic i Miechowa. Wśród rozważań m.in. połączenie sił

W dniu 23 maja w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania „Jaksa” oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego "ProKoPaRa" działającego jako LGD.

Gościem spotkania był Pan Łukasz Smółka - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego wraz z Panią Magdaleną Doniec - Kierownik Zespołu ds. KSOW oraz LGD w Departamencie Funduszy Europejskich oraz Panią Anną Bałzińską - Kierownik Agendy Zamiejscowej UMWM w Miechowie.

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów - Dariusz Marczewski, powitał starostę powiatu miechowskiego oraz przybyłych wójtów gmin: Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Słaboszów, Racławice, Koniusza, Pałecznica i Radziemice, przedstawiciela Proszowic oraz prezesów LGD.

Lokalna Grupa Działania to rodzaj partnerstwa terytorialnego, tworzonego na obszarach wiejskich. Zadaniem LGD jest opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, a następnie jej wdrożenie poprzez realizację wynikających z niej przedsięwzięć i projektów. Pan Marszałek  zwrócił uwagę na kluczową rolę lokalnych grup działania w aktywizacji społeczności lokalnych.

W dyskusji poruszono temat wdrażania funduszy europejskich będących w dyspozycji Zarządu Województwa. Omówiono działania skierowane do samorządów, jak również realizowane za pośrednictwem LGD.

Rozważano także kwestię połączenia LGD działających na obszarze gmin Miechów i Proszowice oraz utworzenie jednej dużej lokalnej grupy, która realizowałaby zadania na rzecz efektywnego wykorzystania zasobów krajobrazowych, kulturowych i historycznych regionu w ramach projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

Źródło oraz foto: Gmina i Miasto Miechów

Miechów - najnowsze informacje