środa, 15 stycznia 2020 16:45

Spotkanie Wigilijne i Noworoczne Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”

Autor Marzena Gitler
Spotkanie Wigilijne i Noworoczne Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”

4 stycznia o godzinie 16.00 w Wieliczce w Urzędzie Miasta i Gminy w sali „Magistrat” rozpoczęło się Spotkanie Wigilijne i Noworoczne Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”(KPW).

Przybyłych członków Klubu i gości przywitała kolędą „Wśród nocnej ciszy”  grupa 21 Kolędników Misyjnych z Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Sierczy pod kierunkiem siostry Rafaeli, urszulanki i  rodziców.  Głos zabrała Jadwiga Duda, prezes KPW -  przeczytała  fragment Ewangelię wg. św. Łukasza raz. 1.18-25 pt. „Narodzenie Jezusa”. Wszyscy modlili się odmawiając: „Ojcze Nasz…”, „Zdrowaś Mario…”, „Wieczne odpoczywanie…”  

Prezes Klubu złożyła zebranym życzenia noworoczne: trwania w radości, miłości i pokoju,  którymi obdarowało na Dziecię Jezus przez 2020 rok. Poinformowała  że Klub liczy 98 osób w wieku od 23 do 108 lat. Następnie przedstawiła gości spotkania  i poprosiła ich o złożenie życzeń. Kolejno  życzenia złożyli: Agnieszka Szczepaniak, zastępca burmistrza miasta i gminy Wieliczka do spraw społecznych, Dorota Korta, prezes Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, Jacek Nikorowicz reprezentując Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego  (SAUJ) i Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne (OTK) w Krakowie, Mieczysław Janusz Jagła, prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej (SMZN)(foto 2166), Wojciech Kozak, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, członek KPW.

Kolędnicy –  uczniowie Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy śpiewali kolędy. Goście spożyli posiłek wigilijny przygotowany przez stołówkę prowadzoną przez Danutę Idzi przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliczce. Występ kolędników publiczność nagrodziła gromkimi brawami. Przy choince wykonano wspólne zdjęcie.

Kolędnicy opuścili salę otrzymując od klubowiczów  w darze datki na wsparcie  Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci – dzieciom w Amazonii. Jak napisała siostra Rafaela: „Dzieci wraz z Rodzicami przygotowywały się do kolędy misyjnej ćwiczeniem śpiewu kolęd i uszyciem specjalnych strojów.  Jedna z mam uszyła strój dla dziecka indiańskiego m.in. kolorowy pióropusz, inna ucharakteryzowała po mistrzowsku dziecko z Afryki plotąc czarne warkoczyki, robiąc turban na głowie i malując go na czarno. Dzieci miały  przepiękne stroje.” Rozdano opłatki - wzajemnie łamano się nimi i składano sobie życzenia. Janina Tańcula i Maria Nawrot przy akompaniamencie na fortepianie prowadziły śpiew kolęd. Uczestnicy spotkania częstowali się słodkościami - m.in. świątecznym sernikiem, rozmawiali w rodzinnej atmosferze i świątecznym nastroju.  

W spotkaniu uczestniczyło 58 osób. Wśród gości byli m.in.: Ewelina Mroczek, Jan Paluch, wiceprezesi Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej,  Jan Sikora z Zarządu SMZN, który  wspomniał ks. Lucjana Łukaszewicza (1936-2019) oraz rektora kościoła pw. św. Sebastiana w Wieliczce (1988-2009) związanego także z  Niepołomicami.  Na ręce prezes KPW przekazał dla Stowarzyszenia dwa tomy książki Jana Polona (ks. L. Łukaszewicza) pt. „W obliczu stwórcy i rodziny ludzkiej refleksje – medytacje-modlitwy” (2002 r.)  Współpraca regionalistów Bochni i Niepołomic  z Klubem Przyjaciół Wieliczki trawa od 2002 r. Byli  także: Barbara Nikorowicz, której KPW zawdzięcza od 2014 r.  współpracę ze SAUJ i OTK, oraz Joanna Boduch, koordynator Starostwa w Wieliczce do spraw organizacji pozarządowych i Anna Szypuła z Polskiego Związku Niewidomych. Wszyscy wychodząc z sali otrzymali kalendarze z Małopolskiego Banku Spółdzielczego w Wieliczce, za które dziękujemy Edwardowi Biernackiemu, prezesowi i Jarosławowi Trojnackiemu, dyrektorowi,  członkom KPW oraz lokalną prasę: „Puls Wieliczki”, „Panoramę Powiatu Wielickiego”, „Kurier Powiatowy”. Dziękujemy za zaangażowanie w organizację świątecznego spotkania KPW: Grażynie Kowal, v-ce prezes, Annie Kisiel, skarbnik, niżej podpisanej. Wdzięczni jesteśmy Arturowi Koziołowi, burmistrzowi miasta i gminy Wieliczka za bezpłatne udostępnienie sali „Magistrat” oraz Małgorzacie Łyżczarz opiekującej się salą i szatnią.

Opracowała Jadwiga Duda

Wieliczka - najnowsze informacje