wtorek, 16 lipca 2019 12:37

Sucha Beskidzka. Zakończono prace związane z kanalizacją przy ul. Błądzonka

Autor Mirosław Haładyj
Sucha Beskidzka. Zakończono prace związane z kanalizacją przy ul. Błądzonka

Firma EKOINSTAL z Suchej Beskidzkiej zakończyła właśnie realizację robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Błądzonka. Zakres prac obejmował wykonanie rurociągu o łącznej długości ponad 3600 m, co umożliwia odbiór ścieków z 48 budynków mieszkalnych. Koszt przeprowadzonych robót wyniósł 1.395.923,85 zł brutto z czego 1.110.000 zł  pochodzi z pożyczki przyznanej gminie na warunkach preferencyjnych przez WFOŚiGW w Krakowie.

Już od wielu lat w Suchej Beskidzkiej trwa systematyczna rozbudowa sieci kanalizacyjnej, dzięki czemu oddalone nawet o kilka kilometrów od centrum miasta gospodarstwa domowe mogą korzystać z kolektora sanitarnego. Sukcesywna rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Suchej Beskidzkiej pozytywnie wpływa na warunki środowiskowe, gdyż praktycznie wyklucza możliwość przedostawania się zanieczyszczeń sanitarnych do wód gruntowych, potoków i rzek przepływających przez miasto, przyczyniając się tym samym do wzrostu jakości życia mieszkańców. Miasto Sucha Beskidzka jest pod tym względem niekwestionowanym liderem w regionie. Kanalizacja miasta wynosi ponad 93%, co w warunkach górskich i silnie rozproszonej zabudowy, jest doskonałym wynikiem.

Pomimo tego samorząd miejski „nie zwalnia” przyjętego tempa rozwoju i nadal realizuje działania nakierowane na dobro swoich mieszkańców, gdyż kolejne rejony Suchej Beskidzkiej zostały skanalizowane.

Fot. i inf.: UM Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka - najnowsze informacje