czwartek, 30 maja 2019 13:50

Super-hala na Podwawelskim [Zdjęcia, Wideo]

Autor Mateusz Łysik
Super-hala na Podwawelskim [Zdjęcia, Wideo]

Są na niej boiska do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. Są słupki, kosze, bramki, siatki. I oczywiście  drabinki gimnastyczne. Są nawet trybuny z miejscami do siedzenia. We środę, 29 maja, nową halę sportową przy Szkole Podstawowej nr 25 przy ul. Komandosów 29 na Dębnikach uroczyście otworzył Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Budowa trwała prawie dwa lata, ale warto było czekać. Hala sportowa – oprócz tego, co wymieniliśmy powyżej – ma pełne zaplecze szatniowo-sanitarne. Do budynku szkoły prowadzi łącznik  przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami (pochylnia wewnętrzna, winda osobowa, toalety).

Hala ma wymiary 38,25 x 21,53 m i w ramach inwestycji dostarczono i zamontowano w niej sprzęt sportowy, meble i nawierzchnię sportową. Wykonano też sieć wodno-kanalizacyjną, teletechniczną i energetyczną oraz przebudowano i rozbudowano kanalizację ogólnospławną. Została wybudowana także kanalizacja deszczowa.

Dodatkowo powstały: droga pożarowa o długości ponad 700 m2, dwa chodniki i parkingi. Przebudowano zjazd oraz wykonano nawierzchnię utwardzoną z kostki brukowej.

Koszty realizacji inwestycji wyniosły 8 740 999,03 zł brutto. W całości zostały one pokryte ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Dzięki wybudowaniu pochylni wewnętrznej, zainstalowaniu windy osobowej obsługującej wszystkie kondygnacje budynku i powstaniu pomieszczeń i toalet dla osób niepełnosprawnych - obiekt jest w pełni przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Obiekt wykonano z materiałów niepalnych, elementy dachu zabezpieczono odpowiednimi preparatami ogniochronnymi. Budynek spełnia również określone wymagania w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej przegród.

Kraków - najnowsze informacje