środa, 27 stycznia 2021 13:03

Szukamy rozwiązań, a nie wymówek i przynosi to efekty. Skawina podsumowuje 2020 rok

Autor Głos 24
Szukamy rozwiązań, a nie wymówek i przynosi to efekty. Skawina podsumowuje 2020 rok

Pionierskie działania na rzecz poprawy jakości powietrza, dziesiątki inwestycji oraz walka z pandemią koronawirusa. 2020 był szczególnie pracowitym rokiem dla gminy Skawina.

Mimo trudnej sytuacji w kraju i na świecie pracownicy Wydziału Ochrony Powietrza nie spoczęli na laurach i konsekwentnie wspierali mieszkańców w pozyskiwaniu dofinansowań do wymiany kotłów, czy montażu odnawialnych źródeł energii. Zatrudniono ekodoradców, których głównym zadaniem jest zachęcanie do korzystania ze środków zewnętrznych oraz prowadzenie mieszkańca przez cały proces pozyskiwania dotacji. Przez pół roku swojej działalności ekodoradcy odbyli ponad 5 tysięcy rozmów, których tematem przewodnim była właśnie ochrona powietrza.

Oprócz niskiej emisji, na jakość powietrza ma wpływ także przemysł - walka z tym rodzajem zanieczyszczeń nie pozostała bez echa. W bliskim sąsiedztwie strefy gospodarczej stanęła stacja mierząca jakość powietrza. Skawina jako pierwsza gmina w kraju przystąpiła do pilotażowego programu monitorowania zanieczyszczeń przemysłowych. Burmistrz Norbert Rzepisko głośno poparł uchwałę antysmogową dla Małopolski oraz wręczył premierowi Mateuszowi Morawieckiemu apel o zmiany w przepisach ochrony środowiska. Włodarz Skawiny domagał się, by samorządy miały większy wpływ na kontrolę zanieczyszczeń wytwarzanych przez przemysł.

Konsekwencją tych działań jest nagroda Eko HERO Małopolski wręczona przez wicemarszałka Tomasza Urynowicza. Coraz częściej w przestrzeni publicznej Skawina jest wskazywana jako przykład gminy skutecznie walczącej ze smogiem.

–Przecieramy szlaki, pokazujemy, którędy powinny zmierzać kolejne samorządy. Od nas uczą się mniejsze i większe gminy. Wyznaczyliśmy jasny kierunek, a jest nim ostateczne rozwiązanie problemu smogu. To cel wyjątkowo ambitny i trudny, ale będziemy do niego dążyć jak najprostszą drogą - mówi burmistrz Skawiny Norbert Rzepisko

Ekologia to nie tylko powietrze. W Skawinie przeprowadzono cieszącą się gigantycznym zainteresowaniem akcję “wymień odpad na szadzonkę”, która polega na bezpłatnym oddawaniu szczególnie szkodliwych dla środowiska śmieci. W zamian za to mieszkańcy otrzymywali sadzonki roślin oczyszczających powietrze, drzew oraz krzewów. Przy szkołach powstały ogródki tematyczne, na rynku promowano segregację śmieci, a w przestrzeni publicznej Skawiny można zobaczyć bardzo charakterystyczne banery zachęcające do wymiany starego pieca.

Darmowa maseczka dla każdego

Pandemia koronawirusa nie ominęła także Skawiny. Gdy tylko potwierdzono zarażenie u pierwszego mieszkańca gminy, władze natychmiast zareagowały i podjęły działania wyprzedzające decyzje podejmowane na szczeblu krajowym. Straż miejska ostrzegała mieszkańców przed koronawirusem i zachęcała do pozostania w domu. Zadbano o to, by przedsiębiorcy otrzymali środki higieny osobistej. Dostarczano żywność i leki najbardziej potrzebującym mieszkańcom.

Po wprowadzeniu lockdownu burmistrz Norbert Rzepisko ogłosił akcję szycia maseczek dla wszystkich mieszkańców gminy, która spotkała się z gigantycznym odzewem. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu mieszkańców i dobrej koordynacji akcji, w 40 dni uszyto i dostarczono ponad 42 tysiące maseczek, czyli tyle, ile Skawina liczy mieszkańców.

– Prawdziwi bohaterowie nie noszą peleryny. Ten kiedyś zwykły zwrot, dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu mieszkańców nabrał zupełnie nowego znaczenia. Szyto w domach, w piwnicach, w ratuszu, szkołach i remizach OSP. Wiem od zawsze, że gmina Skawina ma wspaniałych i życzliwych mieszkańców, lecz tak wielkie zaangażowanie przerosło moje najśmielsze oczekiwanie - przyznaje burmistrz Rzepisko.

Jak wyglądała akcja? Gmina zapewniła wszystkie materiały niezbędne do szycia - bawełniane płótna, nici i tasiemki. Wyznaczono koordynatorów akcji, którzy przekazywali je każdemu chętnemu. “Centrum dowodzenia” był ratusz, obok którego znajdował się wielki namiot pełniący rolę magazynu materiałów do szycia oraz środków ochrony osobistej. Gotowe maseczki roznosili strażacy z OSP oraz pracownicy urzędu. Wrzucano je do skrzynki na listy w domach i blokach. Dzięki akcji wszyscy mieszkańcy otrzymali maseczki wielokrotnego użytku, stworzone z wysokiej jakości materiałów.

Inwestycje w mieście i sołectwach

2020 rok był czasem wzmożonych inwestycji. W mieście zakończono budowę 7-kilometrowej sieci ciągów pieszo-rowerowych. Ich celem jest doprowadzenie mieszkańców do odnowionego dworca “Biblioteka Skawina”. Obok budynku powstał największy parking park&ride w powiecie, który mieści 500 samochodów. Wybudowano parking kiss&ride, zatokę dla autobusów oraz wiaty dla rowerów

Nie zapomniano także o mieszkańcach terenów wiejskich. Powstały centra aktywności kulturalnej, rozbudowano i przebudowano kompleksy sportowe w siedmiu sołectwach. Stworzono salę gimnastyczną w szkole podstawowej w Rzozowie, która ostatecznie rozwiązuje problem braku miejsc do zajęć z wychowania fizycznego.

Trwa także budowa trzeciej części obwodnicy Skawiny. To wielkie zadanie, które obejmuje stworzenie dwóch rond i wiaduktów. Obwodnica wyprowadzi ruch z centrum miasta oraz sołectw.

– 2020 rok był wyjątkowo pracowity, ale wciąż pozostaje wiele do zrobienia. Będziemy kontynuowali obecne i realizowali nowe inwestycje skupiając się na harmonijnym rozwoju zarówno miasta jak i sołectw. Wciąż konsekwentnie będziemy działać na rzecz poprawy jakości powietrza i dołożymy wszelkich starań, by mieszkańcom naszej Gminy żyło się jak najlepiej - podsumowuje Norbert Rzepisko.
Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje