środa, 26 lutego 2020 11:59

Tarnów. Międzypokoleniowy Dzień Aktywności

Autor Marzena Gitler
Tarnów. Międzypokoleniowy Dzień Aktywności

25 lutego w Delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie odbył się Międzypokoleniowy Dzień Aktywności. Spotkali się na nim przedstawiciele rządu i władz samorządowych oraz seniorzy i dzieci z rejonu tarnowskiego i Powiśla Dabrowskiego.

W spotkaniu uczestniczyli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Alina Nowak, Wojewoda Małopolski  Piotr Ćwik, Wicestarosta powiatu tarnowskiego Jacek Hudyma, Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek oraz przedstawiciele samorządów realizujących programy na rzecz rodzin, lokalnych placówek kulturalnych i oświatowych, seniorzy z dziennych domów i klubów Senior +, dzieci z przedszkoli, uczestnicy zajęć realizowanych w ramach programu Aktywności Społecznej Osób Starszych.

Alina Nowak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej omówiła kierunki działania Ministerstwa w poszczególnych grupach wiekowych, a pełnomocnik Wojewody Małopolskiego Jacek Kowalczyk przedstawił program wsparcia dla seniorów.

– To dla mnie prawdziwa przyjemność spotkać się w tak zacnym gronie – zarówno dzieci, jak i seniorów. Ten Międzypokoleniowy Dzień Aktywności jest dla nas bardzo cenny. Chcemy, żeby pokolenia umiały ze sobą rozmawiać, żeby seniorzy dzielili się własnym doświadczeniem z wnukami, z dziećmi. To jest bardzo istotne, żebyśmy prowadzili ten dialog nie tylko w rodzinach, ale także na różnych płaszczyznach. Macie Państwo w sobie tyle pasji, macie w sobie tyle zaangażowania. Życzę dużo sił i w dalszym ciągu takiej właśnie pasji i zapału – mówiła wiceminister Alina Nowak.


– Dzisiejszy dzień to „dzień ostatkowy”, ostatni dzień karnawału, a więc to spotkanie z Państwem ma ten dodatkowy wymiar, który bardzo nas cieszy. Myślę, że będzie to dobrze spędzony czas. Inicjatorem tego spotkania jest Pani Minister, za co bardzo serdecznie dziękujemy – mówił wojewoda Piotr Ćwik.

Pracownicy OHP oraz uczestniczki 6-24 Hufca Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej zadbali o bezpieczeństwo i atrakcje dla najmłodszych – dzieci z przedszkola w Woli Rędzińskiej. Podczas spotkania odbył się również pokaz udzielania pierwszej pomocy, występy Klubu Seniora z gminy Wietrzychowice oraz inscenizacja patriotyczna zaprazentowana przez dzieci.

W programie  wydarzenia znalazły się m.in.: prezentacja rękodzieła seniorów, stoiska Centrum Powiadamia Ratunkowego w Krakowie, Narodowego Funduszu Zdrowia i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Międzypokoleniowe Dni Aktywności były doskonałą okazją, by podkreślić rolę solidarności międzypokoleniowej oraz przedstawić szeroka ofertę programów rządowych i samorządowych mających na celu wsparcie aktywności wśród seniorów.

Inf. MUW w Krakowie i OHP Małopolska, foto: MUWwK
Tarnów - najnowsze informacje