środa, 3 lipca 2019 10:22

Tarnów: Od sierpnia drożej za śmieci. Ile zapłacimy?

Autor Marzena Gitler
Tarnów: Od sierpnia drożej za śmieci. Ile zapłacimy?

Radni Rady Miejskiej na wniosek prezydenta podjęli uchwałę urealniającą opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi. Od sierpnia za odpady posegregowane zapłacimy 18 złotych od osoby, natomiast za śmieci nieposegregowane - 36 złotych. To kolejne działanie, które ma zapobiec destabilizacji systemu gospodarki odpadami.

Przypomnijmy, w pierwszym kwartale br. wskutek znaczącego wzrostu kosztów gospodarki odpadami komunalnymi, prezydent zaproponował wzrost stawek obowiązujących od 2014 roku, tj. 8,50 zł od osoby za śmieci posegregowane do kwoty 16,20 zł. Wówczas była to kwota gwarantująca zbilansowanie tegoż systemu. Radni, chcąc pogodzić interes budżetu miasta i mieszkańców, zdecydowali się na podniesienie stawki do 11 zł za odpady segregowane i 25 zł za odpady zmieszane. Powstały deficyt pokryto środkami przeznaczonymi na realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych, rezygnując z części planowanych do realizacji inwestycji.

W ciągu kilku miesięcy sytuacja w gospodarce komunalnej była dynamiczna. Zastosowane w marcu rozwiązania okazały się niewystarczające. – W ostatnim czasie w przetargu prowadzonym przez MPGK padły kwoty, których się wcześniej nie spodziewano - ponad 500 zł za tonę odpadów wywożonych poza miasto. To są bardzo trudne realia, z którymi przyszło się nam zmierzyć i kwota 18 zł jest ceną absolutnie minimalną przy obecnych warunkach – przekonuje prezydent Roman Ciepiela. - Musimy zbilansować budżet, a wydajemy tak dużo na wywóz śmieci, że te podwyżki są konieczne. Nie robimy tego z satysfakcją, wręcz przeciwnie - dodaje.

Warto dodać, że częstotliwość i zakres świadczonych usług dla mieszkańców w Tarnowa jest o wiele szersza niż w większości polskich miast. Tarnowianie, w odróżnieniu od mieszkańców innych gmin, nie ponoszą dodatkowych kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki do składowania odpadów – koszty te finansuje Gmina w ramach pobieranej opłaty. Mieszańcy Tarnowa nie mają też nałożonego limitu na żadną frakcję odpadów (np. odpady wielkogabarytowe i odpady „zielone”).

Inf. i foto: UMT

Tarnów - najnowsze informacje