piątek, 5 lutego 2021 12:06

Uczniowie klas 4-8 mogą wrócić do szkół? Kuratorium wyjaśnia

Autor Aleksandra Tokarz
Uczniowie klas 4-8 mogą wrócić do szkół? Kuratorium wyjaśnia

Czy uczniowie z klas starszych niż 1-3 mogą uczyć się w budynku szkoły? To możliwe. Kuratorium wyjaśnia w jakich przypadkach.

- Uczniowie z klas starszych niż 1-3 mogą uczyć się w budynku szkoły w przypadkach określonych w §2 ust. 3F i 3fa Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.1389) – wyjaśnia Barbara Nowak Małopolska Kurator Oświaty. - Na mocy powołanych przepisów jeżeli niepełnosprawny uczeń z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować zajęcia w szkole, lub umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. Jeżeli natomiast uczeń z innych powodów nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły może umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Pod koniec stycznia informowaliśmy o sytuacji, w której do dyrektorów szkół masowo wpłynęły wnioski od rodziców, o możliwość powrotu dzieci do nauki stacjonarnej. Sytuacja miała miejsce w niektórych placówkach na Podhalu (we wsiach Ostrowsko, Ludźmierz i Krempachy), w powiecie myślenickim i na Podkarpaciu (Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Rzeszowie).

Producenci odzieży na krawędzi. „Nie mamy perspektywy, nie wiemy co będziemy robili jutro”
Zamknięte restauracje to brak wesel. Brak wesel to strata wielu kolejnych przedsiębiorców. Łańcuch ciągnie za sobą kolejne branże, o których problemach nie mówi się głośno. Jedną z takich branż jest produkcja odzieży. Jej przedstawiciele otwarcie mówią, że nie wiedzą, czy przetrwają do wiosny. - Pr…

Zdalna nauka ma bowiem swoje plusy, ale także minusy. Na czele stoją coraz większe braki i zaległości w przyswajanym materiale. Dodatkowo problemem jest internet, który szczególnie w momencie, gdy lekcje rozpoczynają wszyscy uczniowie, jest słaby, a łącza internetowe rwą się.

Czy możliwa jest sytuacja, w której to nauczyciele odmówią powrotu do szkoły? - Dyrektor szkoły, jako kierownik zakładu pracy, ustala sposób realizacji obowiązków służbowych przez swoich podwładnych - tłumaczy Małopolska Kurator Oświaty.

Małopolska - najnowsze informacje