niedziela, 10 lipca 2022 12:22

Wieliczka. Rozpoczyna się przebudowa drogi gminnej w Grajowie

Autor Marzena Gitler
Wieliczka. Rozpoczyna się przebudowa drogi gminnej w Grajowie

W ciągu kilku najbliższych tygodni rozpocznie się wyczekiwana przebudowa drogi w Grajowie (gm. Wieliczka). Inwestycja pochłonie ponad 13 mln zł i potrwa do połowy przyszłego roku.

Miasto i Gmina Wieliczka w latach 2022-2023 realizuje inwestycję w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadnie pn. ”Przebudowa drogi gminnej 560907K w km od 0+000,00 do km 2+205,28 (z wyłączeniem km 0+086,50-0+161,50 osuwisko nieaktywne) w miejscowości Grajów, Gmina Wieliczka”.

Przypomnijmy, 9 czerwca Gmina podpisała umowę z wykonawcą, którym w wyniku przetargu została  Firma Usługowo - Handlowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna z Nieznanowic. Prace powinny rozpocząc się w ciągu kilku tygodni.

Całkowita wartość zadania wynosi 13 062 600,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 6 237 560,00 zł, a kwota 6 825 040 sfinansowana zostanie przez Miasto i Gminę Wieliczka.

Dla poprawy jakości układu drogowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom drogi w Grajowie zaprojektowano inwestycję polegającą na przebudowie drogi w zakresie przebudowy jezdni, remontu jezdni, budowy chodnika, remontu istniejących zjazdów indywidualnych, publicznych i dojść indywidualnych, budowie skarp drogowych, przebudowie pobocza, dowiązań sytuacyjno – wysokościowych w ramach skrzyżowań z drogami dojazdowymi, przebudowie sieci teletechnicznej.

W chwili obecnej trwa procedura związana z uzgodnieniem i zatwierdzeniem tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

inf. i fot. UMiG Wieliczka

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje