sobota, 4 stycznia 2020 09:02

Wieliczka z uchwalonym budżetem. Jest najwyższy w historii!

Autor Marzena Gitler
Wieliczka z uchwalonym budżetem. Jest najwyższy w historii!

Między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem wieliccy radni uchwalili przegotowany przez burmistrza budżet miasta na 2020 rok. Oszacowano go na blisko 403 mln zł. Ile z tego pójdzie na inwestycje?

Budżet uchwalony 27 grudnia  na XIII sesji Rady Miejskiej w Wieliczce wynosi dokładnie 402 877 964,00 zł. Jest to największy historycznie budżet Miasta i Gminy Wieliczka, pokazujący szybką dynamikę rozwoju Wieliczki. Zaplanowane wydatki budżetu to 412 084 742,73 zł. Gmina założyła więc deficyt budżetowy wysokości ponad 9 mln zł. Wydatki bieżące wyniosą blisko 310 mln zł, a majątkowe - 102 mln. zł. Najważniejszą informacją dla mieszkańców Wieliczki jest to, że te ostatnie to pieniądze, które miasto przeznaczy na inwestycje.  Wśród nich 73 mln zł to kwota na zadanie z udziałem środków Unii Europejskiej, które w sumie wyniosą ok 47 mln zł.

W 2020 roku w Wieliczce spodziewane są znaczące dochody z podatku PIT od osób fizycznych – 85 mln zł, oraz z podatku od nieruchomości – blisko 32 mln zł. Około 70 mln zł to pieniądze, które tylko "przechodzą" przez miejską kasę - czyli dotacje na 500 plus.

Największym wydatkiem w budżecie są koszta związane z edukacją. Pomimo subwencji oświatowej Wieliczka musi sporo dopłacić do tego zadania ze swojego budżetu. Na edukację zaplanowano w sumie 120 mln zł.

Aż blisko 23 mln zł zaplanowano w 2020 roku na dochody ze sprzedaży majątku, ale jak wiadomo, nie jest łatwo je zrealizować.

Dla wielu mieszkańców najciekawszą informacją są największe zaplanowane w 2020 roku  inwestycje. Co zaplanowano zrealizować w nowym roku? Kontynuowana będzie budowa  kanalizacji w Gminie Wieliczka. Etap IV pochłonie 28 mln. zł. Realizowana będzie budowa i rozbudowa Stref Aktywności Gospodarcze. Na ten cel zaplanowano 13,6 mln zł. Budowa i przebudowa dróg lokalnych zapewniających bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi na terenie Gminy Wieliczka to kolejne 3,4 mln zł.

Największą już rozpoczętą i kontynuowaną w 2010 roku inwestycją będzie budowa parku na terenie „Stoku pod Baranem”. Ta inwestycja to aż 6,7 mln zł. Niewiele mnie - 6 mln zł trafi na przebudowę drogi gminnej nr 560915K w miejscowości Janowice, a 4,9 mln zł na przebudowę drogi gminnej nr 560909K w Sierczy.

Duży wydatek to również organizacja transportu metropolitalnego gminy Wieliczka poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów oraz budowę i integrację infrastruktury komunikacyjnej. Ta inwestycja pochłonie 4,5 mln zł. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka – etap II to kolejne 4,4 mln zł. Kolejnym proekologicznym projektem, który będzie realizowany z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w Wieliczce jest projekt "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski". Na jego realizację gmina wyda 3 mln zł.

Zaplanowano też rozbudowę Szkoły Podstawowej w Mietniowie, na co pójdzie 4,4 mln zł. Inne wydatki na edukację to budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Janowicach - blisko 3 mln zł, rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach - 500 tys.  zł, realizacja projektu "Nasze nowe przedszkole w Wieliczce" - blisko 500 tys. zł, budowa Przedszkola Samorządowego w Koźmicach Wielkich - 250 tys. zł, budowa Przedszkola Samorządowego w Zabawie - również 250 tys zł, budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sygneczowie - 105 tys. zł i tyle samo pochłonie budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Byszycach.

foto: T. Kordula/UM Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje