środa, 22 czerwca 2022 08:37

Za nami 49 Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic” – Beskid Niski

Autor Patryk Trzaska
Za nami 49 Ogólnopolski Rajd  Górski „Szlakami Obrońców Granic” – Beskid Niski

W dniach 12 – 18 czerwca na terenie powiatu gorlickiego odbył się 49 Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic” – Beskid Niski – 2022. Równocześnie z nim odbywał się Ogólnopolski Rajd Motorowy Służb Mundurowych Resortu Spraw Wewnętrznych „Beskid Niski 2022″.

Celami rajdu było uczczenie pamięci żołnierzy i funkcjonariuszy poległych w ochronie granic państwowych Polski, propagowanie zasad bezpieczeństwa w górskiej turystyce kwalifikowanej oraz rowerowym ruchu turystycznym, oraz promocja aktywnego rodzinnego wypoczynku kompensującego stres związany ze służbą.

Rajd został reaktywowany po dwuletniej przerwie związanej z pandemią. Wcześniej odbywał się corocznie w urokliwych i ciekawych kulturowo rejonach przygranicznych z dogodną bazą turystyczną. Jedna z poprzednich edycji rajdu odbywała się już na terenie powiatu gorlickiego z bazą w Wysowej. Fakt, że rajd odbył się ponownie w tym samym miejscu, dla okolicznych mieszkańców był wielki  wyróżnieniem.

Impreza zakończyła się w Zdyni wręczeniem okolicznościowych pucharów ufundowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. Michała Ledziona i Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach mł. insp. Dorotę Tokarz, które zostały wręczone triumfatorom rajdów przez przełożoną gorlickich policjantów.

inf. KPP Gorlice

Gorlice - najnowsze informacje