środa, 1 czerwca 2022 18:37

Zmiana zasad poboru opłat na autostradach w związku z konfliktem na Ukrainie

Autor Mirosław Haładyj
Zmiana zasad poboru opłat na autostradach w związku z konfliktem na Ukrainie

Od 1 czerwca 2022 r. użytkownicy pojazdów posiadających  ukraińskie tablice rejestracyjne, korzystający z państwowych i  koncesyjnych dróg płatnych w Polsce, będą zobowiązani do wnoszenia opłat  drogowych na zasadach obowiązujących pozostałych użytkowników dróg.

Zmiana nie dotyczy pojazdów przewożących pomoc humanitarną dla obywateli  Ukrainy. Niezależnie od państwa rejestracji takie pojazdy nadal nie  będą musiały wnosić opłat za przejazd po drogach płatnych w Polsce pod  warunkiem wcześniejszego zgłoszenia.

Każdy podmiot lub organizacja planująca przejazd pojazdu lub konwoju z  pomocą humanitarną przez terytorium Polski powinien przekazać na adres humanitarianaid@mi.gov.pl następujące informacje:

  • dane kontaktowe (nazwa organizacji, adres siedziby,  adres poczty e-mail, telefon kontaktowy, wskazanie osoby upoważnionej  do kontaktu),
  • ilość pojazdów,
  • numery rejestracyjne pojazdów,
  • wskazanie kraju, w którym pojazd jest zarejestrowany,
  • wskazanie planowanej trasy przejazdu przez Polskę,  ze szczególnym uwzględnieniem odcinków autostrad A1, A2 i A4 oraz daty  przejazdu przez terytorium Polski w obydwu kierunkach.

W przypadku zwolnienia od opłat za przejazd odcinkami koncesyjnymi  wniosek powinien zostać przekazany z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

Inf.: Ministerstwo Infrastruktury

Polska

Polska - najnowsze informacje