czwartek, 1 lutego 2024 16:19

Wojewoda ruszył z cyklem spotkań dla samorządowców. "Moim priorytetem jest łączenie rządu i samorządu"

Autor Marzena Gitler
Wojewoda ruszył z cyklem spotkań dla samorządowców. "Moim priorytetem jest łączenie rządu i samorządu"

- Moim priorytetem, jako wojewody, jest łączenie rządu i samorządu. To niezwykle ważne, aby te relacje były dobre  - mówi Krzysztof Klęczar. Wojewoda zainaugurował cykl konferencji dla samorządowców, których celem jest poznanie i wychodzenia na przeciw ich oczekiwaniom.

31 stycznia w Krakowie odbyła się I konferencja samorządowa zorganizowana przez nowego wojewodę małopolskiego, Krzysztofa Jana Klęczara.

Wojewoda bliżej samorządowców

– Mówiłem to wielokrotnie i powtórzę raz jeszcze. Moim priorytetem, jako wojewody, jest łączenie rządu i samorządu. To niezwykle ważne, aby te relacje były dobre. Sprawna współpraca to podstawa rozwoju samorządów, co finalnie przekłada się na bezpieczeństwo i większy komfort życia mieszkańców. Z samorządu wyrosłem. Samorząd znam od podszewki. Samorząd kocham i rozumiem... „Nie ma wolności bez samorządności”, jak mówił niedawno Premier Władysław Kosiniak-Kamysz. Dlatego podzielam punkt widzenia samorządowców i będę się starał wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom. Temu służy pierwsza konferencja samorządowa, którą dziś zorganizowaliśmy, a która otwiera cykl kolejnych takich spotkań – podkreślił wojewoda.

W spotkaniu, które zorganizowano w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, wzięło udział blisko 150 wójtów, burmistrzów i starostów z całej Małopolski. Z samorządowcami spotkali się wicewojewodowie małopolscy Elżbieta Achinger i Ryszard Śmiałek, p.o. małopolskiego kuratora oświaty Gabriela Olszowska, pełnomocnik wojewody ds. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego Maciej Ostrowski oraz dyrektorzy wydziałów Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z dyrektor generalną Lucyną Gajdą na czele.

Otwarci na doświadczenie seniorów

Elżbieta Achinger zachęcała do tworzenia Rad Seniorów tam, gdzie jeszcze one nie funkcjonują. – Są to opcjonalne ciała doradcze w gminach, które wspierają i upowszechniają wiedzę o roli i zadaniach samorządu terytorialnego. Ich członkowie tworzą zespoły tematyczne zajmujące się różnymi kwestiami. W ubiegłym roku w Małopolsce funkcjonowało 38 takich rad, czyli były obecne w ok. 21 proc. gmin. Naszą wspólną troską – rządu i samorządu – winno być stałe rozszerzanie form aktywizacji seniorów. Ich wiedza i życiowe doświadczenie to nieoceniony wkład w rozwój wspólnot lokalnych – mówiła na spotkaniu.

Nowe standardy ochrony nieletnich

Z kolei dyrektor Wydziału Polityki Społecznej MUW Jacek Kowalczyk opowiedział o standardach ochrony małoletnich z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego. Informacja jest ważna w związku z wejściem w życie od 15 lutego ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich. To oznacza wymóg opracowania standardów ochrony małoletnich. Osoby kierujące jednostką systemu oświaty (placówką wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną czy sportową) mają na to czas do 15 sierpnia b.r.. Od 15 sierpnia wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miasta, starostowie oraz marszałek województwa będą zobowiązani do kontrolowania wprowadzenia tych standardów w placówkach.

Wyzwania dla oświaty

Dużo czasu poświecono zagadnieniom związanym z oświatą. - Jesteśmy w trakcie konkursu na kuratora. Wiem, że ten kontakt samorządów z kuratorium nie był dotychczas najlepszy. My, chcemy to zmienić. Chcemy zagwarantować, że kuratorium nie będzie ideologiczne, a merytoryczne. Nastąpiła też zmiana na stanowisku Małopolskiego Kuratora Oświaty. Najważniejszym celem tej zmiany jest przyśpieszenie wydawania istotnych decyzji - poinformował wojewoda małopolski

Z kolei p.o. Małopolskiego Kuratora Oświaty Gabriela Olszowska zaapelowała, aby samorządowcy wypełnili ankiety dotyczące problemów w oświacie, w tym określili czy jest na ich terenie potrzeba likwidacji, zamiany, połączenia czy włączenia szkół oraz jakie są tendencję, gdy chodzi o demografię.  - Jeśli w państwa regionie, któraś z tych zmian ma być wprowadzona to proszę o sygnał. W ankiecie, którą wam rozdałam możecie opisać tendencje jaka panuje w Waszej gminie - czy uczniów przybywa czy ubywa. Jak wygląda struktura placówki reorganizowanej i jak miałaby wyglądać struktura placówki docelowej? - mówiła na spotkaniu.

Samorządowcy poznali też Pełnomocniczkę Wojewody Małopolskiego do Spraw Równego Traktowania, którą została Joanna Bogacz.

fot. MUW

Małopolska - najnowsze informacje

Rozrywka