poniedziałek, 20 maja 2019 07:34

Floriany 2019 - najwięcej statuetek trafiło do Małopolski!

Autor Marzena Gitler
Floriany 2019 - najwięcej statuetek trafiło do Małopolski!

W sobotę, 18 maja odbyła się Gala Finałowa tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów Floriany 2019 . W tym roku najwięcej statuetek Florianów zdobyli strażacy ochotnicy z województwa małopolskiego (4 najlepsze projekty, a także najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca).

Zwycięskie statuetki Floriany 2019 wręczono 17 jednostkom OSP i 3 pracodawcom uznanym przez strażaków ochotników za najbardziej zaangażowanych w działania na rzecz lokalnych społeczności. W tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 256 projektów, z których wyłoniono 49 nominowanych.

Po trzy strażackie Oscary przyznano w kategoriach V Edukacja oraz XI Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca. Po dwa strażackie Oscary przyznano w kategoriach: III Ochrona środowiska i ekologia, IV Estetyka przestrzeni publicznej, VI Sport, rekreacja i turystyka, VII Kultura i tradycja oraz VIII Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna.

W tym roku najwięcej statuetek Florianów zdobyli strażacy ochotnicy z województwa małopolskiego (4 najlepsze projekty, a także najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca), po trzy statuetki zdobyły jednostki OSP z województwa łódzkiego i wielkopolskiego, a strażacy ochotnicy z Mazowsza zakończyli Konkurs z dwoma strażackimi Oscarami.

Kolejnymi bohaterami Gali Finałowej Floriany 2019 było 12 zwycięzców kategorii XII specjalnej „Ratujemy i Uczymy Ratować”, którym nagrody wręczali przedstawiciele Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku w tej kategorii wzięły udział 64 jednostki OSP, które udokumentowały na 666 protokołach swoje zajęcia z dziećmi przeprowadzone od 16 kwietnia 2018 r. do 15 kwietnia 2019 r. W tym okresie strażacy ochotnicy przeszkolili w ramach nauki udzielania pierwszej pomocy 26 881 dzieci na terenie całego kraju poświęcając na to 1 745,50 godzin lekcyjnych. Lista zwycięzców XII kategorii „Ratujemy i Uczymy Ratować”.

W tym roku aż dwie nagrody trafia do powiatu myślenickiego. Szczególne powody do dumy mają strażacy OSP Poręba (gmina Myślenice), którzy strażacxkiego Floriana zdobyli po raz kolejny. W tym roku na nagrodę w kat. VI Sport, rekreacja i turystyka zasłużył ich projekkt "Wakacje z OSP", zrealizowany przez OSP z partnerami.

Kolejną jednostką z powiatu myślenickiego, która w tym roku zdobyła Floriana, jest OSP Łyczanka (gmina Siepraw). Nagrodę w kat. VIII Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna otrzymała za projekt "Teatralne ożywienie strażnicy".


Dwie nadrody trafiły też do powiatu olkuskiego. Z obiema wyjechała z Gali Finałowej OSP Chrząstowice (gmina Wolbrom), która zdobyła nagrodę w kat. III Ochrona środowiska i ekologia za projekt "Chrząstowice – Pszczela Przystań", zrealizowany wspólnie z partnerami oraz odebrała nagrodę dla zgłoszonego przez siebie do konkursu przedsiębiorcy. Nominowany przez nią Bartłomiej Żurek - FHU Bartex otrzymał statutetkę w kat. XI Najbardziej społecznie zaangażowany pracodawca.

Prestiżową nagrodę w kat. IV Estetyka przestrzeni publicznej zdobyła też OSP Więckowice (powiat tarnowski, gmina Wojnicz) za prejekt "Zagospodarowanie skweru przy remizie i budowa miejsca pamięci zmarłych strażaków przy figurze św. Floriana". Projekt zrealizowany przez OSP samodzielnie.

Wśród zwycięzców XII kategorii specjalnej „Ratujemy i uczymy ratować!” pod patronatem fundacji WOŚP znalazła się w tym roku OSP Chrzanów, która podczas 99 godzin lekcyjnych przeszkoliła 1653 dzieci. O projekcie i jego realizacji przeczytasz też w art. "Chrzanów: Od nich można się uczyć".


Relacja z Gali Finałowej:

Marzena Gitler, foto: OSP Chrząstowice, OSP Więckowice

Zobacz też Gaszą pożary, ratują i uczą ratować

Edukacja - najnowsze informacje