czwartek, 21 kwietnia 2022 14:29

Przedsiębiorco, nie możesz samodzielnie ściągnąć należności od dłużnika? Sprawdź, co możesz zrobić

Autor Artykuł sponsorowany
Przedsiębiorco, nie możesz samodzielnie ściągnąć należności od dłużnika? Sprawdź, co możesz zrobić

Samodzielne egzekwowanie długów bywa stresujące, kosztowne, a często także zwyczajnie nieefektywne. Zwłaszcza jeśli wierzyciel nie dysponuje skutecznymi narzędziami usprawniającymi proces windykacji. Skutecznym sposobem na zdjęcie z siebie obowiązku dochodzenia spłaty jest cesja wierzytelności. Czym jest w praktyce? Podpowiadamy.

Michał prowadzi niewielką hurtownię budowlaną. Kilkanaście miesięcy temu nawiązał współpracę z nowym odbiorcą, który co miesiąc zamawiał u niego duże partie towaru. Choć klient już na starcie opłacał faktury z niewielkim opóźnieniem, mężczyzna przymykał na to oko. Obawiał się zwyczajnie, że jego upomnienia wystraszą klienta i sprawią, że kolejne zamówienie zrealizuje u konkurencji. Kiedy wystawił następną fakturę, a mimo upływu kolejnych tygodni pieniądze nie wpływały na jego konto, postanowił zareagować. Kolejne telefony i e-maile z prośbą o spłatę nie przynosiły jednak efektu, a zapewnienia klienta, że niebawem wykona przelew, nie miały pokrycia w rzeczywistości. Michał był coraz bardziej zestresowany i bezsilny, a wizja utraty kilkunastu tysięcy złotych spędzała mu sen z powiek. Za namową najbliższych mężczyzna postanowił znaleźć profesjonalny podmiot, który zajmuje się windykacją i zrealizować umowę cesji wierzytelności. Czym jest w praktyce cesja i jakie korzyści za sobą niesie?

Czym jest cesja wierzytelności?

Zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego cesja określana także jako sprzedaż wierzytelności to możliwość przeniesienia wierzytelności przez wierzyciela na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością na nabywcę przechodzą wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki. Realizując umowę cesji, Michał przekazał uprawnienia do wierzytelności zewnętrznej firmie. Tym samym pozbył się wierzytelności i nie musi już samodzielnie egzekwować spłaty. Wierzytelność przejął natomiast cedent. Zawierając umowę cesji, nabył wszystkie prawa pierwotnego wierzyciela, czyli Michała. Może więc wykonywać wszelkie działania, które pozwolą mu wyegzekwować spłatę długu.

Czy każda wierzytelność może być przedmiotem cesji?

Przedmiotem cesji może być każda wierzytelność, także przedawniona, zajęta w postępowaniu egzekucyjnym lub będąca przedmiotem zabezpieczeń.

Czy cesja wymaga zgody dłużnika?

Co do zasady dłużnik nie musi wyrażać zgody na sesję wierzytelności. Zgoda dłużnika będzie niezbędna jedynie w sytuacji, jeśli zastrzegł on sobie prawo do wyrażenia zgody na taki ruch. Jeśli tego nie zrobił, wierzyciel może przenieść wierzytelność na osobę lub firmę. Po fakcie warto poinformować zadłużonego o zmianie. Dlaczego? Jeśli nie dowie się on o zmianie wierzyciela, będzie spłacał zadłużenie tak jak do tej pory, na konto pierwotnego . Nietrudno wyobrazić sobie konsekwencje takiej "gafy". Zwłaszcza jeśli wpłaty na niewłaściwy rachunek będzie realizował przez kilkanaście czy kilkadziesiąt miesięcy.

Umowa cesji wierzytelności — jakie elementy powinna zawierać?

Umowę cesji wierzytelności warto sporządzić w formie pisemnej. Podpisany przez obie strony dokument nie pozostawi miejsca na niedomówienia, rozbieżności czy błędy interpretacyjne. Pozwoli także precyzyjnie zdefiniować wszystkie kluczowe dla obu stron kwestie. Umowa cesji wierzytelności powinna zawierać następujące elementy:

  • datę i miejsce zawarcia;
  • dane cedującego;
  • dane cedenta;
  • szczegółowy opis wierzytelności wraz z informacją o stosunku prawnym, z którego wynika zadłużenie;
  • określenie momentu przeniesienia wierzytelności;
  • cenę wierzytelności i zasady płatności.

Warto także umieścić w umowie zapis, która ze stron (dotychczasowy wierzyciel czy nabywca wierzytelności) wyśle dłużnikowi zawiadomienie o cesji.

Kiedy warto rozważyć zawarcie umowy cesji?

Umowa cesji okaże się dobrym rozwiązaniem, jeśli tak jak Michał nie radzisz sobie z samodzielnym egzekwowaniem długu. Cedując wierzytelność na wyspecjalizowany w procesie windykacji podmiot, zdejmiesz z ramion ciężar windykacji, odetchniesz z ulgą i odzyskasz określony procent kwoty na nieopłaconej fakturze.

Cesja wierzytelności a wpis do rejestru dłużników BIG

Chcąc wyegzekwować spłatę długu, Michał wpisał dane nieterminowego płatnika do rejestru dłużników prowadzonego przez BIG InfoMonitor. Czy jeśli sceduje wierzytelność na inny podmiot będzie musiał usunąć wpis? Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, tak.  Przelew wierzytelności niesie za sobą bowiem konieczność usunięcia wpisu z "czarnej listy".

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje