poniedziałek, 4 listopada 2019 21:55

Szansa na powrót pociągów na linii 103 Wadowice – Trzebinia

Autor Anna Piątkowska-Borek
Szansa na powrót pociągów na linii 103 Wadowice – Trzebinia

Pociągi pasażerskie na linii kolejowej nr 103 Wadowice – Trzebinia mają szansę powrócić.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji niebawem rozstrzygnie przetarg na wykonanie dokumentacji przedprojektowej w ramach projektu: „Wstępne studium wykonalności kolejowych inwestycji infrastrukturalnych w Małopolsce”. Termin składania dokumentów mija 8 listopada.

Szacunkowy koszt zadania to 5 mln zł. Prace nad studium wykonalności mają być prowadzone w kilku etapach.
– Etap I: Prace wstępne i konsultacje z Interesariuszami.
– Etap II: Prognostyczne analizy przewozowe ruchu pasażerskiego.
– Etap IIIA: Opracowanie bazowego modelu mikrosymulacyjnego.
– Etap IIIB; Mikro symulacyjne analizy ruchowo-eksploatacyjne.
– Etap IIIC: Analiza możliwości realizacji rozkładu jazdy przewidywanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
– Etap IIID: Analiza wybranych lokalizacji przystanków osobowych.
– Etap IVA: Analizy etapowania rozwiązań docelowych.
– Etap IVB: Analiza wielokryterialna.
– Etap V: Koncepcyjne układy torowe.
– Etap VI: Synteza Projektu.

Studium wykonalności określi kierunki rozwoju sieci linii kolejowych na terenie województwa małopolskiego.

– Studium wykonalności pozwoli określić priorytety inwestycyjne na terenie województwa małopolskiego w ramach planowanej perspektywy UE 2021 – 2027 – podał Mirosław Siemieniec Rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Końcem września PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Samorząd Województwa Małopolskiego podpisali list intencyjny o współpracy w zakresie rozwoju transportu kolejowego na terenie Małopolski. Podzielą się m.in. kosztami wykonania studium – województwo małopolskie przekaże 25% (nie więcej niż 1 mln zł). PLK zaangażują się w pozostałą część. Województwo będzie również uczestniczyło w opiniowaniu dokumentu.

– Wspólnie z władzami samorządowymi dążymy do zapewnienia najlepszych warunków dla dalszego rozwoju transportu kolejowego. Realizowany obecnie Krajowy Program Kolejowy, tworzy w aglomeracjach dobre warunki podróży koleją i chcemy ten obszar rozwijać – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

W opisie przedmiotu zamówienia podano, że głównym celem projektu jest „opracowanie spójnej i skonsultowanej z właściwymi organizatorami transportu lub przewoźnikami koncepcji rozwoju infrastruktury kolejowej w Małopolsce ze szczególnym uwzględnieniem aglomeracji krakowskiej w celu zapewnienia możliwości zaspokojenia perspektywicznych potrzeb przewozowych w ruchu pasażerskim i towarowym na tym obszarze”.

Ideą przedsięwzięcia jest dążenie do większego wykorzystania transportu kolejowego na terenie województwa, a w szczególności aglomeracji krakowskiej.

Opracowany ma zostać model mikrosymulacyjny, koncepcja układów torowych, a także scenariusze inwestycyjne.

Jak przekazał portal Rynek-kolejowy.pl, w przypadku inwestycji do przeanalizowania, wymieniono m. in.:
1). Dobudowę drugiej pary torów na odcinkach Kraków Główny – Kraków Batowice, Kraków Batowice – Kozłów, Kraków Bieżanów – Podłęże wraz z włączeniem w nowoprojektowaną linię kolejową „Podłęże – Piekiełko”, Kraków Mydlniki – Krzeszowice – Jaworzno Szczakowa, Podłęże – Tarnów
2). Dobudowę dodatkowego toru na odcinkach Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów,
3). Dobudowę trzeciego toru na odcinku Kraków Bonarka – Skawina
4). Dobudowę drugiego toru na odcinku Kraków Bieżanów – Wieliczka Rynek, Nowy Targ – Zakopane,
5). Umożliwienie uruchomienia pociągów pasażerskich na liniach nr 95 oraz nr 100, na linii nr 947 do Łęgu wraz z przedłużeniem jej do Placu Centralnego, przywrócenie ruchu pociągów pasażerskich na linii nr 103 Trzebinia – Wadowice,
6). Budowę nowych linii kolejowych: Zastów – Kazimierza Wielka, Pieczyska – Borowa Górka, Spytkowice Kępki – Miejsce, Kraków Opatkowice – Kraków Balice, Kraków Lotnisko – Zabierzów, Moszczenica Małopolska – Gorlice, Kraków – Myślenice, Miechów – Charsznica – Kozłów, jako obejścia tunelu kolejowego pod Białą Górą, Kraków Główny – Olkusz (z uwzględnieniem ruchu pociągów dużych prędkości i połączenia z linią nr 4 CMK) oraz alternatywnie inne warianty obsługi kolejowej Olkusza poprzez m.in.: budowę łącznicy pomiędzy linią 133 a linią 156 (ominięcie Jaworzna Szczakowej) oraz budowę linii Olkusz – Trzebinia Siersza wraz z modernizacją linii 114 Trzebinia – Trzebinia Siersza.

Wadowice - najnowsze informacje