piątek, 6 sierpnia 2021 14:07

Jak wybrać najlepszą polisę mieszkaniową?

Autor Artykuł sponsorowany
Jak wybrać najlepszą polisę mieszkaniową?

Polisa mieszkaniowa jest produktem ubezpieczeniowym mającym na celu chronić właściciela nieruchomości przed finansowymi skutkami różnych zdarzeń losowych. Mogą one spowodować bardzo kosztowne szkody – włącznie z utratą dorobku życia.

Dlaczego warto ubezpieczyć mieszkanie?

Zalanie, uszkodzenie sprzętów wskutek przepięcia czy kradzież z włamaniem to tylko niektóre z niefortunnych zdarzeń, które mogą narazić właściciela mieszkania na poważne straty. Brak odpowiedniego ubezpieczenia oznacza konieczność pokrycia wydatków związanych z likwidacją szkody z własnej kieszeni. Ponadto warto przypomnieć, że zakres polis mieszkaniowych oferowanych przez PZU i innych ubezpieczycieli obejmuje nie tylko nieruchomość mieszkalną, ale również i inne budowle, np. domki letniskowe, garaże czy nawet nagrobki.

Co powinna zawierać polisa mieszkaniowa?

Decydując się na ubezpieczenie mieszkania, należy mieć całkowitą jasność co do pewnych kwestii – wszelakie wątpliwości w tych sprawach rozwieje agent PZU. Kraków to świetny przykład miasta, gdzie firma ta ma stacjonarne biura. W przypadku polisy mieszkaniowej podstawowa jej formuła to za mało, aby mówić o kompleksowej ochronie. Jak radzi agentka ubezpieczeniowa Iwona Jodłoś prowadząca w Krakowie biuro PZU, umowa z ubezpieczycielem musi zatem obejmować nie tylko mury i elementy stałe, ale także lokatorów i wyposażenie mieszkania. Podstawową wersję polisy warto poszerzyć o kradzież z włamaniem, OC w życiu prywatnym, przepięcie, stłuczenie przedmiotów szklanych, zalanie i pakiet domowy assistance niezwykle przydatny np. w razie awarii. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu 578 094 027 lub wysyłając maila na adres ijodlos@agentpzu.pl.

Polisa mieszkaniowa – o czym pamiętać?

Zasady funkcjonowania polisy mieszkaniowej określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia. W dokumencie tym znajdują się m.in. definicje pojęć ubezpieczeniowych oraz lista zdarzeń niepodlegających ochronie. Maksymalną wysokość odszkodowania określają sumy gwarantowane przypisane poszczególnym elementom polisy.

Styl Życia

Styl Życia - najnowsze informacje