czwartek, 16 maja 2019 13:34

Kazimierza Wielka: Osiem milionów dotacji na odnawialne źródła energii

Autor (red)
Kazimierza Wielka: Osiem milionów dotacji na odnawialne źródła energii

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pod nazwą "Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucji wytworzonej energii". To zadanie o wartości  12,6 miliona złotych, z czego blisko 8 milionów złotych stanowi dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Dokument podpisali: marszałek województwa Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik oraz starosta kazimierski Jan Nowak i wicestarosta Michał Bucki. Celem przedsięwzięcia jest pozyskanie energii cieplnej dla obiektów objętych projektem, z pomp ciepła wykorzystujących wody geotermalne z odwiertu GT1 w Cudzynowicach. Projekt obejmuje następujące obiekty: Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach, Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kazimierzy Wielkiej oraz Kazimierski Ośrodek Sportowy. W ramach inwestycji zaplanowano między innymi: zwiększenie wydajności odwiertu GT1, wykonanie odwiertu chłonnego o głębokości 750 metrów w Kazimierzy Wielkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Powstać ma także rurociąg łączący odwierty GT1 i GT2, z pompami tłocznymi. Zakres projektu obejmuje również zmodernizowanie kotłowni w czterech wymienionych wyżej placówkach, wykonanie przyłączy, modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Zamontowanie na dachach budynków paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 160 kWp. pozwoli zasilać ekologiczną energią pompy ciepła i pompy tłoczne. Inwestycja ma być zrealizowana do 31 grudnia 2020 roku.

Jak podkreśla starosta powiatu kazimierskiego Jan Nowak, projekt jest kontynuacją działań, których efektem ma być stworzenie w Kazimierzy Wielkiej uzdrowiska na bazie istniejących tam wód siarczkowych i termalnych. Cztery lata temu przy realizacji innego zadania odkryliśmy ogromne pokłady wód termalnych i siarczkowych na terenie naszego powiatu. Chcemy wykorzystać te naturalne bogactwa dla rozwoju nie tylko naszego regionu, ale całego województwa. Ten projekt to kolejny ważny krok do powstania w naszym powiecie uzdrowiska. Dodam, że posiadamy już gotową dokumentację na odwiert chłonny i rurociąg z Cudzynowic do Kazimierzy Wielkiej. Dokumentacja na budowę kotłowni termalnej jest w fazie opracowywania, zaś przetargi ogłoszone zostaną z chwilą ukończenia prac projektowych. Myślę, że rozpoczęcie realizacji tych równoległych zadań będzie możliwe w 2019 roku -– mówi starosta kazimierski Jan Nowak.

Zdzisław Pilarski

fot. Urząd Marszałkowski

Proszowice - najnowsze informacje