środa, 20 lipca 2022 11:18

Ogólnopolski dzień bezpiecznego kierowcy. "Trzeźwo myślę za kółkiem"

Autor Artykuł partnera
Ogólnopolski dzień bezpiecznego kierowcy. "Trzeźwo myślę za kółkiem"

Od 16 lat, w Polsce obchodzony jest dzień bezpiecznego kierowcy. Dzień ten przypada 25 lipca. A bezpieczny kierowca to odpowiedzialny i trzeźwy kierowca. Dlatego, Carlsberg Polska już po raz 6 zainicjował ogólnopolski program edukacyjno-społeczny „Trzeźwo myślę”, aby wpłynąć na zmniejszenie liczby wypadków samochodowych spowodowanych przez kierowców pod wpływem alkoholu.

Mimo wysokiej świadomości Polaków na temat zagrożeń jakie niesie wsiadanie za kierownicę pod wpływem alkoholu, nadal zdarzają się tego typu sytuacje. Według najnowszego badania opinii1, 15% ankietowanym zdarzyło się prowadzić auto w stanie, gdy nie byli pewni czy są trzeźwi, a 10% uważa, że można prowadzić samochód po tzw. „jednym”.

- Konieczna jest konsekwentna promocja właściwych zachowań i zasad w celu zapewnienia Polakom bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Właśnie dzięki takim programom jak „Trzeźwo myślę” możemy budować społeczną świadomość nt. zagrożeń wynikających z jazdy pod wpływem alkoholu zarówno wśród kierowców, jak również pozostałych uczestników ruchu drogowego. Dlatego cieszymy się, że wspólnie z Carlsberg Polska podjęliśmy działania na rzecz zmniejszenia liczby wypadków drogowych z udziałem nietrzeźwych kierowców – mówi Dorota Olszewska, prezes zarządu Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego, partner merytoryczny programu.

Nie ma już „cichego przyzwolenia” na jazdę pod wpływem

Powszechnie wiadomo, że prowadzenie auta po spożyciu alkoholu to zła i nieodpowiedzialna decyzja. Czasami do smutnych statystyk przyczyniają się pasażerowie, którzy dają „ciche przyzwolenie” na takie zachowanie. Jak pokazują wyniki przeprowadzonego w maju 2022 r. badania opinii publicznej w ramach programu „Trzeźwo myślę”, 87% Polaków odmówiło jazdy z kierowcą będącym pod wpływem alkoholu. Niemniej pozostałe 13% przyznało, że taka sytuacja miała miejsce i częściej dotyczyła mężczyzn niż kobiet (odpowiednio 14% i 11%).

Obywatelskie zatrzymanie musi być bezpieczne

Zatrzymanie obywatelskie nie jest obowiązkowe, ale z moralnego punktu widzenia powinniśmy przynajmniej poinformować o zdarzeniu policję. Nie wolno ryzykować i podejmować prób zatrzymania samochodu pijanego kierowcy w sytuacji, gdy bezpieczeństwo nasze lub innych uczestników ruchu może być zagrożone.

- Jeśli widzimy, że ktoś siada za kierownicę będąc nietrzeźwym, możemy, ale nie mamy obowiązku, aktywnie mu w tym przeszkodzić. Jeśli zdecydujemy się interweniować, lepiej zachowajmy zdrowy rozsądek i trzeźwo oceńmy szansę powodzenia takiej „akcji”. Przede wszystkim bądźmy ostrożni i jak najszybciej skontaktujmy się z policją – mówi Marek Konkolewski, ekspert ds. ruchu drogowego.

25% ankietowanych powstrzymało kierowcę od jazdy po alkoholu, natomiast 32% przyznaje, że nie wiedziałoby co zrobić będąc świadkiem takiej sytuacji. Blisko 90% Polaków nie pamięta, czy otrzymało podczas kursu na prawo jazdy wskazówki jak bezpiecznie dokonać obywatelskiego zatrzymania, zaś 55% nie wie jakie ma prawa a jakie obowiązki w sytuacji spotkania na drodze nietrzeźwego kierowcy. Natomiast aż 84% Polaków uważa, że w programie kursu na prawo jazdy przyszli uczestnicy ruchu drogowego powinni być uczeni jak postępować z nietrzeźwym kierowcą.

Logo akcji "Trzeźwo myślę za kółkiem"
Logo akcji "Trzeźwo myślę za kółkiem"

Piłeś, nie ryzykuj

Już 85% ankietowanych deklaruje, że nie prowadzi auta po alkoholu. Jednak nadal 15% zdarzyło się prowadzić w stanie, gdy nie byli pewni czy są trzeźwi, tzw. „dzień po”. Eksperci programu przyznają, że takie osoby stanowią największy odsetek zatrzymanych kierowców z przekroczoną dopuszczalną dawką alkoholu. Dlatego jeśli byliśmy dzień wcześniej na imprezie, czujemy się dobrze, ale nie jesteśmy pewni czy jesteśmy trzeźwi, nie ryzykujmy wsiadania „za kółko”. W takich sytuacjach warto skorzystać z policyjnego alkomatu na najbliższym komisariacie. Pamiętajmy jednak, żeby udać się na taką weryfikację stanu trzeźwości pieszo lub taksówką.

Program „Trzeźwo myślę”

Program edukacyjno-społeczny „Trzeźwo myślę” realizowany jest od 5 lat i wpisuje się w cel „Zero nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu” strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg pn. „Together Towards ZERO”. Szósta edycja programu koncentruje się na edukacji kierowców i pasażerów, aby wpłynąć na zmniejszenie liczby wypadków samochodowych spowodowanych przez kierowców pod wpływem alkoholu.

Ambasadorami tegorocznej edycji są: Marek Konkolewski, ekspert ds. ruchu drogowego, Marcin „Borkoś” Borkowski - ratownik medyczny i mistrz Europy w ratownictwie medycznym, Dominika Gwit-Dunaszewska – aktorka kinowa, teatralna oraz Edyta Bartosiak, instruktor nauki jazdy samochodem, przyszły egzaminator.

Grono ambasadorów tegorocznej odsłony programu „Trzeźwo Myślę” to eksperci, którzy aktywnie uczestniczą w podnoszeniu bezpieczeństwa na drodze – jako instruktorzy, egzaminatorzy, kierowcy czy pasażerowie. W filmach, dzielą się wskazówkami i wiedzą na temat tego jak trzeźwo myśleć „za kółkiem” lub jako pasażer. Jestem przekonana, że ich doświadczenie, autorytet oraz udzielone porady pomogą podjąć prawidłowe decyzje i uniknąć wielu ryzykownych sytuacji na drodze – mówi Teresa Aldea, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju, Carlsberg Polska.

Głównym elementem 6-tej edycji programu są trzy filmy edukacyjne nt. „trzeźwego myślenia” za kierownicą z udziałem ambasadorów akcji, a także wspierająco działania w mediach społecznościowych oraz badanie opinii publicznej. Patronat nad programem „Trzeźwo myślę” sprawuje Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie, partnerem merytorycznym jest „Partnerstwo dla bezpieczeństwa drogowego”.

***

Carlsberg Polska jest jednym z trzech największych graczy na rynku piwa w Polsce. Carlsberg Polska warzy piwa najwyższej jakości, odwołujące się do przyjemnych
i radosnych stron dorosłego stylu życia.  Konsumenci mogą wybierać z szerokiej oferty wielokrotnie nagradzanych marek piw takich jak: Carlsberg, Okocim, Harnaś, Karmi, Kasztelan, Somersby, Grimbergen, Bosman oraz Piast. Piwa z grupy Carlsberg Polska warzone są w browarach o wieloletniej tradycji piwowarskiej – w Browarze Okocim
w Brzesku (1845), Browarze Bosman w Szczecinie (1848), i Browarze Kasztelan w Sierpcu. Łączne zatrudnienie w Polsce wynosi ponad 1300 pracowników. Firma promuje odpowiedzialną konsumpcję alkoholu, angażuje swoich pracowników w wolontariat,
na zasadach wzajemnego poszanowania współpracuje ze swoimi partnerami biznesowymi, działa na rzecz obiegu zamkniętego opakowań, a także odpowiedzialnie gospodaruje wodą i energią. Od 2015 roku firma jest dystrybutorem piwa Guinness. Carlsberg Polska jest oddziałem duńskiej firmy Carlsberg działającej od 1847 roku.

Zrównoważony rozwój w Grupie Carlsberg

Program zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg „Together Towards Zero” jest odpowiedzią na wyzwania takie jak zmiany klimatu, niedostatek wody i problemy dotyczące zdrowia publicznego. Program jest integralną częścią globalnej strategii SAIL’22 Grupy Carlsberg i składa się z czterech ambicji oraz odpowiadającym ich celów, które mają być osiągnięte do 2030 r., z okresem przejściowym w 2022 r.  Te ambicje to: ZERO śladu węglowego, ZERO marnowania wody, ZERO nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu oraz

kultura ZERO wypadków. Program określa, w jaki sposób Grupa realizuje swoją misję warzenia piwa dla lepszego dziś i jutra. Opiera się on na naukowym podejściu i jest zgodny z celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.


  1. Badanie opinii pt. „Jazda Polaków na podwójnym gazie” przeprowadzone na zlecenie Carlsberg Polska przez ARC Rynek i Opinia w maju 2022 r. na ogólnopolskiej próbie n=1006 Polaków w wieku 18-65 lat.

krak.news - najnowsze informacje