poniedziałek, 25 stycznia 2021 12:20

Przemysł meblarski w Polsce

Autor Artykuł sponsorowany
Przemysł meblarski w Polsce

Rok 2020 nie był łaskawy dla wielu branż. Szereg przedsiębiorstw ucierpiał, etaty były redukowane, znaczna część firm postanowiła zawiesić działalność. Niepodważalnie, epidemia wpłynęła na codzienność każdego z nas. Jak z takim stanem rzeczy poradził sobie przemysł meblarski, który w ostatnich, przed pandemicznych czasach notował pozytywne, stale rosnące wyniki?

• Rok 2020- przewidywania w porównaniu z rzeczywistymi przewrotami spowodowanymi pandemii

• Eksport produktów- jakie zmiany nastąpiły?

• Prognozy na rok 2021 rok

Rok 2020- przewidywania w porównaniu z rzeczywistymi przewrotami spowodowanymi pandemii

Analogicznie do innych branż, przemysł meblarski również spodziewał się ogromnych strat poniesionych w roku 2020, oczywiście w następstwie pandemii. Pejoratywne prognozy sugerowały około 40% zmniejszenia się wartości produkcji. Jednak na postawie raportu, który przygotowała grupa Santander Bank Polska, można dowiedzieć się, że przemysł meblarski prawie że osiąga górny pułap swoich możliwości wytwórczych. Zatem nie sposób zgodzić się z prognozami, jakie dotyczyły tej branży. Co więcej, przedsiębiorstwa z jej zakresu osiągnęły rentowność zbliżoną do 2019 roku, zatem w czasach pandemii udało im się utrzymać stabilną sytuację firm. Paradoksalnie również, zbyt produkcji przekroczył rekordowe wyniki z roku poprzedniego, co jest godne podziwu w obliczu tak trudnej sytuacji na świecie. Nie można jednak umniejsza skali problemów, którą branża została dotknięta. Ograniczenia wprowadzane przez rząd skutkowały oczywiście spadkiem zbytku produktów, w szczytowych miesiącach oscylując nawet w granicach 50%, jednak uruchomienie pomocy od państwa pozwoliło zachować płynność przedsiębiorcom. Wraz z uchylaniem obostrzeń, a więc w miesiącach wakacyjnych 2020 roku zbyt produkcji stałe rósł, odrabiając straty z początku roku.

Eksport produktów- jakie zmiany nastąpiły?

Utrata rentowności firm, która przypadała w znaczącej większości przypadków na pierwszy kwartał roku, skutkowała załamaniem eksportu. Wartość rynku zbytu zagranicznego w tamtym okresie zmalała o około 15% w zestawieniu z rokiem poprzednim. Powodem takiej sytuacji była również tendencja spadku cen płyt drewnopochodnych, która obejmowała cały rynek europejski. W następnych miesiącach sytuacja zaczęła wracać do normy, a przemysł meblowy rozpoczął odrabianie strat, również, jeżeli chodzi o eksport. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli podała, iż według danych wynikających z raportu B+R Studio „Polskie Meble Outlook 2021” wartość polskiego eksportu mebli w roku 2020 wyniesie 49,8 miliardów euro i będzie to o 3% więcej niż w ubiegłym roku. Paradoksalnie więc, pomimo wielu obostrzeń, sytuacji nieprzewidywalnych, przemysł meblarski poradził sobie bez zarzutu.

Prognozy na rok 2021 rok

Przypuszczenia względem roku 2021 są ambiwalentne. Zakładając optymistyczną wersję, w której pandemia, poprzez obostrzenia i dodatkowe restrykcje nie ukróci planów sprzedażowych firm- producent mebli powinien zachować stan zbliżony do tego, który występował pod koniec roku 2020. Znaczny wpływ na perspektywę firm będzie podaż mieszkań oraz rosnąca tendencja remontów mieszkań, a tym samym wzrost wartości rynku zbytu. Znaczącą rolę w generowaniu zysku stanowi również sytuacja czołowych państw, tworzących główny plac eksportu. Francja oraz Wielka Brytania, które stanowią znaczący procent w zakupie towaru, borykają się obecnie z trudną sytuacją po pandemiczna, co może mieć negatywne skutki dla polskich przedsiębiorstw meblowych. Pozytywne informacje docierają jednak z Holandii, gdzie wskaźniki konsumenckie dotyczące rynku nieruchomości pozostają niezmienne od lat.

Podsumowanie

Reasumując, przemysł meblarski pomimo ciężkiego okresu wciąż utrzymuje silną, stabilną pozycję. Jest to zdecydowanie zasługa solidności polskich przedsiębiorstw. Za przykład może posłużyć firma Ramaro, która od dekad tworzy wyjątkowe meble. Lata doświadczenia oraz ciężkiej pracy, które stworzyły te prężnie rozwijające się firmy, pozwolą im przetrwać trudniejsze miesiące.

Styl Życia

Styl Życia - najnowsze informacje