poniedziałek, 4 listopada 2019 05:33

Bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom dla dzieci z Nowego Sącza

Autor Marzena Gitler
Bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom dla dzieci z Nowego Sącza

Województwo Małopolskie i Miasto Nowy Sącz zapraszają rodziców dzieci zameldowanych w Nowym Sączu do udziału w programie zdrowotnym dotyczącym profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce w 2019 roku.

Szczepienia to część programu zdrowotnego Województwa Małopolskiego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce. Lokalnym koordynatorem jest Urząd Miasta Nowego Sącza, który realizuje szczepienia we współpracy z podmiotem leczniczym. Odpowiedzi na pytania dotyczące szczepień udziela Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Szczepienia dzieci zameldowanych w Nowym Sączu realizuje i wykonuje Centrum Medyczne "Batorego" Sp. z o.o. w Nowym Sączu, Al. Batorego 77, 33-300 Nowy Sącz. Zapisy na szczepienia przyjmowane są w Poradni Dziecięcej w budynku C lub telefonicznie pod numerem 18 442 00 06, wewn. 2.

Ze szczepień mogą skorzystać dzieci urodzone przed 1 stycznia 2017 r. do lat 3 i w wieku 3 lat. Program będzie realizowany do wyczerpania szczepionek lub do 29 listopada 2019 r.

Wszelkie informacje z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza pod adresem: https://www.nowysacz.pl/ochrona-zdrowia-profilaktyka-promocja-zdrowia .

Ostatecznej kwalifikacji do szczepienia dokonuje lekarz. Każde szczepienie przeprowadzone będzie po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów dziecka na jego realizację. Należy pamiętać, że w dniu ustalonego szczepienia rodzic lub opiekun prawny powinien zgłosić się z książeczką zdrowia dziecka.

Inf. UM NS

Nowy Sącz - najnowsze informacje