poniedziałek, 12 października 2020 09:51

Brzesko straż pożarna od dziś zawiesza bezpośrednią obsługę klienta

Autor Mirosław Haładyj
Brzesko straż pożarna od dziś zawiesza bezpośrednią obsługę  klienta

Państwowa Straż Pożarna w Brzesku za pośrednictwem swojej strony internetowej poinformowała, że od poniedziałku 12 października nie zaprzestaje bezpośredniej obsługi klientów. Przyczyną ograniczenia jest pogarszająca się sytuacja epidemiczna w kraju.

Sytuacja oznacza "realizację zadań w szczególnym trybie". Poniżej całość komunikatu z którego można dowiedzieć się w jaki sposób możliwe jest skontaktowanie się z jednostką.

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego władze terenowej administracji rządowej podejmują działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, podjąłem decyzję o zaprzestaniu z dniem 12 października 2020 r. bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Komendy Powiatowej PSP w Brzesku. Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z Komendą Powiatową PSP będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.
Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery:
Solskiego 16, 32-800 Brzesko
tel. (014) 68 65 010; 68 65 011;
fax. (014) 68 65 012
kppspbrzesko@straz.krakow.pl
Sekretariat
tel. (14) 68 65 013; 68 65 014;
fax.: 68 65 015
sekretariat@straz.brzesko.pl
NIP: 8691654210, REGON: 851665203
W sprawach bieżących i niewymagających osobistego udziału prosimy o kontakt z pracownikami komendy za pośrednictwem:
poczty elektronicznej: sekretariat@straz.brzesko.pl
lub telefonicznie: tel. (14) 68 65 013; 68 65 014;
dokumenty można składać elektronicznie za pomocą rządowej platformy ePUAP
Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu będzie możliwy:
- w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
- wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.
W przypadku konieczności wizyty w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Brzesku wejście do Urzędu dla interesantów otwarte jest od strony ul. Solskiego.
Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Komendzie.
Dziękuję za wyrozumiałość.
O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.straz.brzesko.pl
koronawirus najnowsze informacje

Fot. i inf.: KPP Brzesko

Brzesko

Brzesko - najnowsze informacje

Rozrywka